Kadra szkoleniowa MESco

Wszyscy wykładowcy to specjaliści w swojej branży będący aktywnymi pracownikami MESco i posiadają wykształcenie w dziedzinie którą się zajmuje. Każdy z prowadzących kursy posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu projektów, co jest potwierdzone certyfikatami technicznymi ANSYS.

Dzięki specjalizacji i stałego kontaktu z oprogramowanie nasze kursy cieszą się uznaniem na rynku i stanowią ogromne wyzwanie dla naszej konkurencji.

Radosław Ciemierkiewicz

Wykształcenie:
Ukończone studia II stopnia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMiR), kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Informatyka w Inżynierii Mechanicznej.

Specjalizacja w MESco:
Przeprowadzanie symulacji w środowisku ANSYS Workbench, obejmujących: mechaniczne analizy statyczne i dynamiczne, analizy termiczne oraz akustyczne, analizy drgań; udzielanie wsparcia technicznego z zakresu oprogramowania ANSYS Workbench, ANSYS VRXperience Sound oraz ANSYS Motion.

Kariera:
Karierę zawodową rozpocząłem od podjęcia stażu, a następnie pracy w firmie Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska. Po ukończeniu studiów magisterskich znalazłem zatrudnienie w biurze inżynierskim MESco w Bytomiu, gdzie pracuję obecnie, w dziale inżynierów mechaników.

Certyfikacje:
ANSYS Certified Professional: Structures – Technical 2020,
ANSYS Certified Professional: VRXPERIENCE Sound – Technical 2020.

Jakub Lisicki

Wykształcenie:
Studia I stopnia na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek Automatyka i Robotyka, specjalizacja Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Studia II stopnia na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja Modelowanie i Optymalizacja Układów Mechanicznych, ukończone z wyróżnieniem.

Specjalizacja w MESco:
Wykonywanie projektów z zakresu analiz mechanicznych, termicznych i termo-mechanicznych w środowisku ANSYS Mechanical, a także analiz dynamicznych z wykorzystaniem oprogramowania LS- Dyna/ LS- PrePost. Świadczenie pomocy technicznej dla Klientów korzystających z oprogramowania ANSYS Mechanical (w tym z programowania w języku APDL), a także LS-Dyna/ LS-PrePost.

Certyfikacje:
ANSYS Certified Professional: Structures – Technical 2020

Prowadzone szkolenia:
MES dla Praktyków, Analizy termiczne i termomechaniczne w ANSYS.

Łukasz Marzec

Wykształcenie:
Studia I i II stopnia na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja Maszyny i Urządzenia Energetyczne Studia III stopnia (w trakcie) na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierunek Energetyka

Specjalizacja w MESco:
Analizy przepływowe CFD (Fluent), termika i radiacja, przepływy wielofazowe, siatki dynamiczne. Sprzężone analizy przepływowo-wytrzymałościowe. Obróbka i przygotowanie geometrii, tworzenie siatek numerycznych pod kątem zagadnień przepływowych. Wsparcie techniczne dla klienta.

Kariera:
W trakcie studiów I stopnia pracowałem jako stażysta w firmie Famur. Następnie pod czas studiów II stopnia oraz po ich ukończeniu pracowałem w biurze projektowym BIPROMET S.A. w Pracowni Innowacyjnych Technologii (B+R). Obecnie oprócz pracy na stanowisku Specjalisty ds. obliczeń CFD w MESco jestem zatrudniony również w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacja modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych”.

Certyfikacje:
ANSYS Certified Professional: Fluids – Technical

Prowadzone szkolenia:
Wprowadzenie do analiz przepływów. Geometria i siatki na potrzeby analiz CFD. Indywidualne szkolenia z zakresu przepływów z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Adrian Bartoszewicz

Wykształcenie:
Studia II stopnia na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierunek: Energetyka, specjalizacja: Modernizacja Instalacji Energetycznych.

Specjalizacja w MESco:
Wykonywanie projektów dla przemysłu z zagadnień przepływowych, prowadzenie szkoleń obsługi oprogramowania ANSYS oraz Rocky DEM, wsparcie techniczne dla klienta.

Certyfikacje:
ANSYS Certified Professional: Fluids – Technical 2019t

Prowadzone szkolenia:
Wprowadzenie do analiz przepływów, Geometria i siatki na potrzeby analiz CFD, Modelowanie materiałów sypkich w oprogramowaniu Rocky DEM.

Tomasz Kądziołka

Wykształcenie:
mgr inż. Tomasz Kądziołka, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej na kierunku kierunek Elektrotechnika.
Kariera:
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2011 roku w firmie Brose Fahrzeugteile GmbH & Co w Wurzburgu, w latach 2012 – 2013 pracował na stanowisku konstruktora wirujących maszyn elektrycznych w Instytucie Maszyn Elektrycznych KOMEL, a od 2013 roku zatrudniony jest w firmie MESco na stanowisku specjalisty ds. obliczeń elektromagnetycznych.

Specjalizacja w MESco:
Pan Tomasz Kądziołka odpowiedzialny jest za grupę programów do obliczeń elektromagnetycznych, świadczy wsparcie techniczne

Certyfikacje:
Technical:
ANSYS Certified Expert: Low Frequency Electromagnetics with Multiphysics Focus
ANSYS Certified Professional: High Frequency – Technical
ANSYS HFSS Standard & Advanced Course
Maxwell 2D Elektrische Maschinen und Kopplung mit Simplorer

Sales:
ANSYS Certified Professional: Low Frequency – Sales
ANSYS Certified Professional: HF/SI – Sales
ANSYS Certified Professional: AIM – Sales

Prowadzone szkolenia:
Maxwell, Simplorer, RMxprt, PExprt, AIM (elektromagnetyzm)

Publikacje:
Kądziołka T.: „Modelowanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o uzwojeniach skupionych” Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 1/2013(98)

Kądziołka T., Pistelok P.: „Nowa generacja wysokosprawnych dwubiegunowych generatorów synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi”, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 100/2013 cz. II

Pistelok P., Kądziołka T.: „Urządzenie do magnesowania magnesów trwałych – wyniki badań”, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 1/2013(98)

Pistelok P., Kądziołka T.: „Magneśnica transformatorowa do magnesowania magnesów trwałych – wyniki badań”, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 8/2013

Dukalski P., Kądziołka T.: „Ponowne narodziny samochodów elektrycznych”, Śląskie Wiadomości Elektryczne, nr 05/2013

Tomasz Czyż

Wykształcenie:
Wyższe, doktor nauk technicznych, specjalność metody komputerowe mechaniki

Specjalizacja MESco:
Analizy mechaniczne statyka liniowa, nieliniowa, dynamika implicit i explicit

Kariera:
2002-2007 – studia doktoranckie Politechnika Śląska, od 2007 – Biuro Usług Inżynieryjnych MESCO

Certyfikacje:

ANSYS Certified Professional R18 – Sales
ANSYS Certified Professional R18 – Technical
ANSYS Certified Professional R17,
ANSYS Certified Professional: Structural – Technical,
ANSYS Mechanical Material Nonlinearities,
2012 ANSYS Sales & Technical Cartification
Advanced Dynamic Seminar by EnginSoft
Simulation von Composites mit ANSYS Composite PrepPost und LS-DYNA by CADFEM
R12 Explicit Sales & Technical Training
ANSYS AUTODUN Training Course
ANSYS AUTODYN Training in USER SUBROUTINES
LS DYNA Introductory Course
LS DYNA Advanced Training
ANSYS Nonlinear and Contact Analysis

Prowadzone szkolenia:
Analizy nieliniowe i kontakt w MES
Wstęp do analiz dynamicznych w LS-DYNA
Liniowa dynamika w ANSYS
Programowanie w APDL
Analizy Rigid Body Dynamics
Analizy dynamiczne explicit  w ANSYS AUTODYN

Stanisław Wowra

Wykształcenie:
wyższe

Specjalizacja:
CFD (CFX), zaawansowane siatki

Kariera:
Symulacjami przepływów zajmuję się od 2004 roku. W tym czasie miałem okazję pracować przy realizacji wielu ciekawych i interdyscyplinarnych projektów. Od wielu lat prowadzę szkolenia wprowadzające do CFD jak i konsultację dla klientów z wybranych zaawansowanych tematów.

Certyfikacje:
Reacting Flow Modeling with Fluent
ANSYS Certified Professional: Fluids – Techincal

Prowadzone szkolenia:
Wprowadzenie do CFD (CFX)
Zaawansowana generacja siatek (ICEM CFD)

Marek Zaremba

Wykształcenie:
Studia II stopnia na wydziale Mechanicznym – Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek: Automatyka i Robotyka, specjalizacja: Modelowanie komputerowe układów i procesów.

Specjalizacja w MESco:
Wykonywanie projektów dla przemysłu z zagadnień mechanicznych, prowadzenie szkoleń obsługi oprogramowania ANSYS, wsparcie techniczne dla klienta.

Certyfikacje:
ANSYS Certified Professional: ANSYS SpaceClaim – Technical
ANSYS Certified Professional: Structural – Technical
ANSYS Certified Professional: R17: Structural – Technical
ANSYS Certified Proffessional R18: Structural – Technical
ANSYS Certified Proffessional R18: Preprocessing – Technical
ANSYS Certified Proffessional R19: Structural – Technical
ANSYS Certified Proffessional: Structures – Technical 2019
CADFEM Ireland Ltd Certified – Contact Modelling with ANSYS Mechanical

Prowadzone szkolenia:
MES dla praktyków, Geometria i siatki dla Mechaników, Projektowanie oraz weryfikacja połączeń śrubowych zgodnie z normą VDI 2230.

Adam Łokieć

Wykształcenie:
wyższe, techniczne: mgr inż.

Specjalizacja w MESco:
programowanie C++ Python, ANSYS ACT, ANSYS Polyflow, ANSYS ACP
ANSYS – serwery licencji i HPC, ANSYS Cloud
Sprzęt HP: workstacje i serwery

Kariera:
W MESCO od 2000r. Oprogramowanie: ADAMS, FTI, Cadmould 3DF, ANSYS
Programowanie C++ – aplikacje na zlecenie

Certyfikacje:
HP Workstations Specialist
HP Printing Hardware Specialist
HP Personal Systems Hardware
HP Silver Personal Systems Partner – Workstation Business Specialist

ANSYS Certified Professional, R18 Structural – Technical
ANSYS Certified Professional, R18 AIM – Technical
ANSYS Certified Professional, Structural – Sales
ANSYS Certified Professional, R18 Structural – Sales
ANSYS Certified Professional, Fluids – Sales
ANSYS Certified Professional, R18 Fluids – Sales
ANSYS Certified Professional, AIM – Sales
ANSYS Certified Professional, R18 AIM – Sales

Prowadzone szkolenia:
ANSYS ACT (ANSYS Customisation Toolkit),
Administracja serwerem ANSYS / HPC,
ANSYS Polyflow,
ANSYS ACP (ANSYS Composite PrepPost).