Kadra szkoleniowa MESco

Wszyscy wykładowcy to specjaliści w swojej branży będący aktywnymi pracownikami MESco i posiadają wykształcenie w dziedzinie którą się zajmuje. Każdy z prowadzących kursy posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu projektów, co jest potwierdzone certyfikatami technicznymi ANSYS.

Dzięki specjalizacji i stałego kontaktu z oprogramowanie nasze kursy cieszą się uznaniem na rynku i stanowią ogromne wyzwanie dla naszej konkurencji.

MECHANIKA

Tomasz Czyż

Wykształcenie:
Wyższe, doktor nauk technicznych, specjalność metody komputerowe mechaniki

Specjalizacja MESco:
Analizy mechaniczne statyka liniowa, nieliniowa, dynamika implicit i explicit

Kariera:
2002-2007 – studia doktoranckie Politechnika Śląska, od 2007 – Biuro Usług Inżynieryjnych MESCO

Certyfikacje:

ANSYS Certified Professional R18 – Sales
ANSYS Certified Professional R18 – Technical
ANSYS Certified Professional R17,
ANSYS Certified Professional: Structural – Technical,
ANSYS Mechanical Material Nonlinearities,
2012 ANSYS Sales & Technical Cartification
Advanced Dynamic Seminar by EnginSoft
Simulation von Composites mit ANSYS Composite PrepPost und LS-DYNA by CADFEM
R12 Explicit Sales & Technical Training
ANSYS AUTODUN Training Course
ANSYS AUTODYN Training in USER SUBROUTINES
LS DYNA Introductory Course
LS DYNA Advanced Training
ANSYS Nonlinear and Contact Analysis

Prowadzone szkolenia:
Analizy nieliniowe i kontakt w MES
Wstęp do analiz dynamicznych w LS-DYNA
Liniowa dynamika w ANSYS
Programowanie w APDL
Analizy Rigid Body Dynamics
Analizy dynamiczne explicit  w ANSYS AUTODYN

Marcin Dudała

Wykształcenie:
Studia I stopnia na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek Mechatronika.
Studia II stopnia na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek Mechanika I Budowa Maszyn, specjalizacja Projektowanie , automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych.

Specjalizacja MESco:
Wykonywanie projektów z zakresu analiz mechanicznych, termo-mechanicznych oraz zmęczenia spoin w środowisku ANSYS Mechanical.
Analizy MBD w środowisku ANSYS Motion.
Pomoc techniczna dla Klientów korzystających z oprogramowania ANSYS Mechanical oraz ANSYS Motion (w tym również programowanie w języku APDL/Python).

Kariera:
od 2020 –  MESCO

Certyfikacje:

ANSYS Certified Professional: Structures – Technical 2021
ANSYS Certified Professional: Structures – Technical 2022

Prowadzone szkolenia:
ANSYS SpaceClaim dla Mechaników (FEA)
ANSYS SpaceClaim Meshing
ANSYS Mechanical Meshing
MES dla Praktyków
Programowanie w ANSYS Mechanical APDL
Szkolenia Indywidualne

Jakub Lisicki

Wykształcenie:
Studia I stopnia na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek Automatyka i Robotyka, specjalizacja Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Studia II stopnia na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja Modelowanie i Optymalizacja Układów Mechanicznych, ukończone z wyróżnieniem.

Specjalizacja w MESco:
Wykonywanie projektów z zakresu analiz mechanicznych, termicznych i termo-mechanicznych w środowisku ANSYS Mechanical, a także analiz dynamicznych z wykorzystaniem oprogramowania LS- Dyna/ LS- PrePost. Świadczenie pomocy technicznej dla Klientów korzystających z oprogramowania ANSYS Mechanical (w tym z programowania w języku APDL), a także LS-Dyna/ LS-PrePost.

Certyfikacje:
ANSYS Certified Professional: Structures – Technical 2020

Prowadzone szkolenia:
MES dla Praktyków, Analizy termiczne i termomechaniczne w ANSYS.

Bartosz Płochocki

Wykształcenie:
Studia II stopnia na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Specjalizacja w MESco:
Obliczenia numeryczne konstrukcji morskich oraz automatyzacja obliczeń z wykorzystaniem języka Python (skryptowanie, ACT)

Certyfikacje:

Ansys Certified Professional: Structures – Base Sales 2023
Ansys Certified Professional: Structures – Technical 2023

Prowadzone szkolenia:
Skryptowanie w ANSYS Mechanical z wykorzystaniem języka Python
Dedykowane szkolenia z wykorzystania oprogramowanie ANSYS w branży Marine/Offshore.

Michał Sobota

Wykształcenie:

Studia I stopnia na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek Mechanika I Budowa Maszyn.

Studia II (w trakcie) stopnia na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek Mechanika I Budowa Maszyn, specjalizacja Modelowanie i Optymalizacja Układów Mechanicznych.

Specjalizacja w MESco:                                                     

Analizy wytrzymałościowe w środowisku ANSYS Mechanical oraz ANSYS LS-DYNA, analizy zjawisk szybkozmiennych, metody bezsiatkowe, analizy silnie nieliniowe, sprzężone analizy termiczno-wytrzymałościowe, modelowanie detonacji i deflagracji. Obróbka i przygotowanie geometrii, tworzenie siatek numerycznych pod kątem metody explicit. Wsparcie techniczne dla klienta.

Kariera:

W trakcie studiów I stopnia pracowałem jako stażysta w firmie Powen-Wafapomp S.A oraz jako stażysta w firmie MESco w dziale obliczeń przepływowych CFD. Podczas studiów II stopnia zostałem zatrudniony w firmie MESco na stanowisku Specjalisty ds. obliczeń wytrzymałościowych. W czasie trwania studiów brałem udział w wielu projektach wykorzystujących metody numeryczne.

Certyfikacje:

Ansys Certified Professional: LST LS-DYNA – Base Technical,
Ansys Certified Professional: Structures –Technical 2022

Prowadzone szkolenia:

Indywidualne szkolenia z zakresu ANSYS LS-DYNA z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Marek Zaremba

Wykształcenie:
Studia II stopnia na wydziale Mechanicznym – Technologicznym Politechniki Śląskiej, kierunek: Automatyka i Robotyka, specjalizacja: Modelowanie komputerowe układów i procesów.

Specjalizacja w MESco:
Wykonywanie projektów dla przemysłu z zagadnień mechanicznych, prowadzenie szkoleń obsługi oprogramowania ANSYS, wsparcie techniczne dla klienta.

Certyfikacje:
ANSYS Certified Professional: ANSYS SpaceClaim – Technical
ANSYS Certified Professional: Structural – Technical
ANSYS Certified Professional: R17: Structural – Technical
ANSYS Certified Proffessional R18: Structural – Technical
ANSYS Certified Proffessional R18: Preprocessing – Technical
ANSYS Certified Proffessional R19: Structural – Technical
ANSYS Certified Proffessional: Structures – Technical 2019
CADFEM Ireland Ltd Certified – Contact Modelling with ANSYS Mechanical

Prowadzone szkolenia:
MES dla praktyków, Geometria i siatki dla Mechaników, Projektowanie oraz weryfikacja połączeń śrubowych zgodnie z normą VDI 2230.

PRZEPŁYWY (CFD)

Maciej Bara

Wykształcenie:

Studia I i II stopnia na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Kierunek Energetyka, Specjalizacja Energetyka Gazowa i Rozproszona. W trakcie  studiów III stopnia wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Specjalizacja w MESco

Obliczenia przepływowe metodą objętości skończonych, aerodynamika zewnętrzna. Obliczenia metodą elementów dyskretnych (DEM) w oprogramowaniu Ansys Rocky. Tworzenie geometrii z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej. Wsparcie techniczne klienta.

Kariera:

W czasie studiów 3 lata pracy jako pracownik utrzymania ruchu maszyn w firmie FNUR na zakładzie NGK Ceramics Gliwice. Udział w projektach badawczych realizowanych w czasie studiów związanych z tematyką modelowania komputerowego.

Certyfikacje:

Ansys Certified Professional: Fluids Product Knowledge Base Technical 2023
Ansys Certified Professional: Fluids Engineering Knowledge Base Technical 2023
Ansys Certified Professional: Fluids Pre-processing 2023
Ansys Certified Professional: Rocky Base Technical 2023
Ansys Certified Professional: Fluids Base Sales 2023
Ansys Certified Professional: Rocky Base Sales 2023

Prowadzone szkolenia:

Wprowadzenie do analiz przepływów.

Geometria i siatki na potrzeby analiz CFD.

Indywidualne szkolenia z zakresu przepływów z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Publikacje:

Litwiniuk, B., Arseniuk, J., Wicher, P., Bulińska, A., Buliński, Z., Eliasz, P., Caban, S., & Bara, M. (2022). CFD analysis of the propagation of human exhaled pollutants. In K. Pikoń & M. Bogacka (Eds.), Contemporary problems of power engineering and environmental protection 2021 (pp. 199–212).

Bara, M., Buliński, Z., & Eliasz, P. (2021). Wykorzystanie techniki POD (Proper Orthogonal Decomposition) do modelowania turbin wiatrowych. In A. Danielewska & K. Kalbarczyk (eds.), Energetyka i ochrona środowiska – współczesne rozwiązania i perspektywy na przyszłość (pp. 61–72).

Eliasz, P., Buliński, Z., & Bara, M. (2021). Opracowanie modelu numerycznego ogniwa fotowoltaicznego. In A. Danielewska & K. Kalbarczyk (eds.), Energetyka i ochrona środowiska – współczesne rozwiązania i perspektywy na przyszłość (pp. 39–60).

Kocik, S., Bulińska, A., Bara, M., & Eliasz, P. (2021). Analiza numeryczna skuteczności stosowania środków ochrony osobistej na twarz w ograniczaniu dróg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wydychanych przez ludzi. In P. Szymczyk & A. Danielewska (eds.), Medyczne i społeczne aspekty pandemii SARS-CoV-2 (pp. 18–29).

Paweł Bargiel

Wykształcenie:

Studia III stopnia na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
Studia I i II stopnia na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Kierunek Energetyka, specjalizacja Energetyka Gazowa i Rozproszona.

Specjalizacja w MESco

Obliczenia przepływowe metodą objętości skończonych, przepływy ściśliwe, przepływy wielofazowe, zagadnienia z gałęzi Oil & Gas, obróbka i przygotowanie geometrii oraz siatek na potrzeby analiz przepływowych. Wsparcie techniczne klienta.

Kariera:

W trakcie studiów doktoranckich pracownik wielu projektów badawczych w zakresie modelowania komputerowego. Po studiach pracownik naukowy na Politechnice Śląskiej. W 2021 przejście ze ścieżki naukowej na biznesową zapoczątkowane pracą w biurze studiów wykonalności prac koncepcyjnych Exergon. Od czerwca 2022 pracownik w firmie MESco. Równocześnie pracownik w dwóch projektach badawczo-rozwojowych realizowanych na Politechnice Śląskiej.

Certyfikacje:

w trakcie

Prowadzone szkolenia:

Wprowadzenie do analiz przepływów.

Geometria i siatki na potrzeby analiz CFD.

Indywidualne szkolenia z zakresu przepływów z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Publikacje:

P. Bargiel, J. Skorek, S. Usón, A. Klimanek, W. Kostowski (2020) Vortex tube operational temperature regime, ASME Journal of Energy Resources Technology

P. Bargiel, W. Kostowski, A. Klimanek, K. Górny (2017) Design and optimization of a natural gas-fired thermoelectric generator by computational fluid dynamics modeling, Energy Conversion and Management 149 (pp. 1037-1047)

M. Tańczuk, J. Skorek, P. Bargiel (2017) Energy and economic optimization of the repowering of coal-fired municipal district heating source by a gas turbine, Energy Conversion and Management 149 (pp. 885-895)

A. Klimanek, W. Kostowski, G. Burda, P. Bargiel, A. Szlęk, K. Górny (2016) Preliminary design and modelling of a gas-fired thermoelectric generator, Thermal Science 20 (4) (pp. 1233-1244)

W. Kostowski, P. Bargiel, A. Klimanek, A. Szlęk, K. Górny (2016) Design of a thermoelectric generator for micro-scale island mode power supply of natural gas infrastructure objects, 17th International Carpathian Control Conference (ICCC), (pp. 345-351)

P. Bargiel, W. Kostowski, S. Usón (2015) An approach to enhance combined cycle performance by integration with a gas pressure reduction station, Journal of Power Technologies 95 (1)

W. Kostowski, J. Kalina, P. Bargiel, P. Szufleński (2015) Energy and exergy recovery in a natural gas compressor station – A technical and economic analysis, Energy Conversion and Management 104 (pp. 17-31)

W. Kostowski, S. Usón, W. Stanek, P. Bargiel (2014) Thermoecological cost of electricity production in the natural gas pressure reduction process, Energy 76 (pp. 10-18)

W. Kostowski, J. Skorek, P. Bargiel (2013) Zastosowanie ekspanderów na stacjach redukcyjnych w polskim systemie przesyłu i dystrybucji gazu, Wiadomości Naftowe i Gazownicze 16

Piotr Eliasz

Wykształcenie:
Studia I i II stopnia na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Kierunek energetyka, specjalizacja energetyka gzaowa i rozproszona.

Specjalizacja w MESco:
Obliczenia przepływowe metodą objętości skonczonych oraz metodami MPS i DEM, trasnsport ciepła i masy ,przepływy wielofazowe. Obróbka i przygotowanie geometrii oraz siatek na potrzeby analiz przeplywowych. Wsparcie techniczne klienta

Kariera:
Podczas studiów 4 lata doświadczenia w zakresie utrzymania ruchu w NGK Ceramics w Gliwicach. Wiele projektów naukowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Certyfikacje:
ANSYS Certified Professional: Fluids – Technical

ANSYS Certified Professional: Fluids – Sales

Prowadzone szkolenia:
Wprowadzenie do analiz przepływów.

Geometria i siatki na potrzeby analiz CFD.

Indywidualne szkolenia z zakresu przepływów z uwzględnieniem potrzeb klienta.

Łukasz Marzec

Wykształcenie:
Studia I i II stopnia na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja Maszyny i Urządzenia Energetyczne Studia III stopnia (w trakcie) na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierunek Energetyka

Specjalizacja w MESco:
Analizy przepływowe CFD (Fluent), termika i radiacja, przepływy wielofazowe, siatki dynamiczne. Sprzężone analizy przepływowo-wytrzymałościowe. Obróbka i przygotowanie geometrii, tworzenie siatek numerycznych pod kątem zagadnień przepływowych. Wsparcie techniczne dla klienta.

Kariera:
W trakcie studiów I stopnia pracowałem jako stażysta w firmie Famur. Następnie pod czas studiów II stopnia oraz po ich ukończeniu pracowałem w biurze projektowym BIPROMET S.A. w Pracowni Innowacyjnych Technologii (B+R). Obecnie oprócz pracy na stanowisku Specjalisty ds. obliczeń CFD w MESco jestem zatrudniony również w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Heurystyczny algorytm optymalizacyjny ze sprzężoną generacja modeli zredukowanych do obliczeń turbin wiatrowych”.

Certyfikacje:
ANSYS Certified Professional: Fluids – Technical

Prowadzone szkolenia:
Wprowadzenie do analiz przepływów. Geometria i siatki na potrzeby analiz CFD. Indywidualne szkolenia z zakresu przepływów z uwzględnieniem potrzeb klienta.

POZOSTAŁE

Adam Łokieć

Wykształcenie:
wyższe, techniczne: mgr inż.

Specjalizacja w MESco:
programowanie C++ Python, ANSYS ACT, ANSYS Polyflow, ANSYS ACP
ANSYS – serwery licencji i HPC, ANSYS Cloud
Sprzęt HP: workstacje i serwery

Kariera:
W MESCO od 2000r. Oprogramowanie: ADAMS, FTI, Cadmould 3DF, ANSYS
Programowanie C++ – aplikacje na zlecenie

Certyfikacje:
HP Workstations Specialist
HP Printing Hardware Specialist
HP Personal Systems Hardware
HP Silver Personal Systems Partner – Workstation Business Specialist

ANSYS Certified Professional, R18 Structural – Technical
ANSYS Certified Professional, R18 AIM – Technical
ANSYS Certified Professional, Structural – Sales
ANSYS Certified Professional, R18 Structural – Sales
ANSYS Certified Professional, Fluids – Sales
ANSYS Certified Professional, R18 Fluids – Sales
ANSYS Certified Professional, AIM – Sales
ANSYS Certified Professional, R18 AIM – Sales

Prowadzone szkolenia:
ANSYS ACT (ANSYS Customisation Toolkit),
Administracja serwerem ANSYS / HPC,
ANSYS Polyflow,
ANSYS ACP (ANSYS Composite PrepPost).

Robert Wilk

Wykształcenie:
wyższe, techniczne: mgr inż. – Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Mechaniczny Technologiczny.

Specjalizacja w MESco:
Nowe technologie, Augmented Reality, Ansys Discovery, Wizualizacje 3D, Skryptowanie w Pythonie, Szkolenia, Wsparcie techniczne.

Certyfikacje:
Ansys Certified Professional: Discovery – Base Sales
Ansys Certified Professional: Discovery – Base Technical
Ansys Certified Professional: Installation and Licensing
Ansys Certified Professional: Structures – Current Release – Technical
Ansys Certified Professional: Structures – Engineering Knowledge – Base Technical
Ansys Certified Professional: Structures – Product Knowledge – Base Technical
Ansys Certified Professional: Minerva Base – Technical
Ansys Minerva Level 1 – End User Certification
Ansys Minerva Level 2 – Administration Certification

Prowadzone szkolenia:
Symulacje dla konstruktorów – Ansys Discovery
Python – Podstawy skryptowania w Ansys Mechanical