Symulacje CFD

Symulacje CFD wykonujemy od 1994r i mieliśmy szansę uczestniczyć w rozwoju wielu produktów kluczowych dla światowej i polskiej gospodarki:  silniki odrzutowe, elektrownie konwencjonalne i OZE, samochody, mieszalniki, silniki spalinowe i elektryczne i wiele, wiele innych. 

Od kiedy ANSYS inc. kupił dwa największe kody do symulacji przepływów (CFX i FLUENT) mamy do dyspozycji najpotężniejsze na rynku narzędzia do symulacji przepływów metodą objętości skończonych. Poniżej znajduje się jedynie kilka przykładów

optymalizacja ANSYS CFD
Symulacja CFD opływu wiatru wokół reaktora SCR

Symulacja CFD opływu wiatru wokół reaktora SCR

Celem projektu było wyznaczenie obciążenia mechanicznego reaktora SCR na skutek działania wiatru. Reaktor SCR stanowi część instalacji odazotowania spalin, które powszechnie stosuje się we wszelkiego rodzaju układach energetycznych. Ze względu na znaczną powierzchnię...

Flutter: Uogólniona Analiza Aerotłumienia w ANSYS CFD

Flutter: Uogólniona Analiza Aerotłumienia w ANSYS CFD

Artykuł przedstawia uogólnione podejście do analiz wytrzymałościowo – przepływowych, w których rozważa się drgania konstrukcji wywołane przepływem płynu (flutter) w ANSYS CFD. W tekście przedstawiono schemat serii analiz, które w jasny i jednoznaczny sposób...

Optymalizacja kształtu kierownic w tłumiku spalin

Optymalizacja kształtu kierownic w tłumiku spalin

Optymalizacja kształtu kierownic w tłumiku spalin za pomocą ANSYS CFD Powierzchnia odpowiedzi. Zależność spadku ciśnienia od promienia zaokrąglenia i odległości między kierownicami (ilości kierownic).      W celu zmniejszenia wibracji konstrukcji...

Symulacja CFD podgrzewacza liniowego

Symulacja CFD podgrzewacza liniowego

Symulacja CFD podgrzewacza liniowego    Symulowany podgrzewacz znajduje zastosowanie jako część składowa instalacji do przygotowania gazu wydobywanego z odwiertów. Ma on za zadnie podgrzanie płynu złożowego wydobywanego z odwiertów, solanki służącej do wygrzewania...

Optymalizacja układu kierownic kanału spalin

Optymalizacja układu kierownic kanału spalin

Celem projektu było przeprowadzenie optymalizacji układu kierownic kanału spalin ze względu na równomierność przepływu. Analiza dotyczyła odcinku kanału spalin łączącego obrotowy podgrzewacz powietrza z elektrofiltrem. Dwa zasadnicze problemy dotyczące przepływu...

Symulacja CFD przepływu krwi w sztucznym sercu

Symulacja CFD przepływu krwi w sztucznym sercu

Symulacja komputerowa jest drogą na skróty do innowacyjności. Ten krótki artykuł, opisuje współpracę naukową pracowników MESco i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i.m. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu na polu analiz sprzężonych, mechanicznych, przepływowych oraz...

Symulacja podgrzewacza liniowego

Symulacja podgrzewacza liniowego

Wymiana ciepła. Nowe metody doboru i obliczeń wykorzystane przy projektowaniu podgrzewaczy liniowychW celu zabezpieczenia instalacji technologicznych oraz rurociągów przesyłowych przed tworzeniem się hydratów (dla odwiertów gazowych) oraz wytrącania parafin (dla...

Slug Catcher

Slug Catcher

Obliczenia MESco: CFD Slug Catcher      W czasie eksploatacji gazociągów w obniżeniach odkłada się woda. Powoli zostaje zmniejszane światło rury, aż do momentu jej pełnego zaczopowania. W tym momencie cały "korek wodny" zostaje wypchnięty z syfonu...

Optymalizacja wydobycia gazu łupkowego

Optymalizacja wydobycia gazu łupkowego

Obliczenia MESco: CFD Optymalizacja wydobycia gazu łupkowego Jak nie zmarnować ani kropli szansy? Użyć zweryfikowanej techniki symulacji komputerowej do prognozowania wydobycia gazu łupkowego. Artykuł zawiera opis symulacji, procesu jej korelacji oraz użycia do...

Symulacja przepływu w kanale spalin

Symulacja przepływu w kanale spalin

Obliczenia MESco: CFD Symulacja przepływu w kanale spalin      W celu zmniejszenia poziomu hałasu w otoczeniu elektrowni, zdecydowano dołożyć w kanale spalin tłumiki akustyczne pełniące zarazem rolę kierownic dla przepływających spalin.     Symulacja miała na celu...

Adres email:

info[at]mesco.com.pl
support[at]mesco.com.pl