Mechanika

Obliczenia MES

Zakres naszych prac z mechaniki obejmuje: statykę, dynamikę, termikę, problemy nieliniowe, optymalizację, symulację pracy i testów zbiorniki ciśnieniowe, kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS) oraz wiele innych.

Dzięki ANSYS Mechanical możemy analizować bardzo szeroki zakres problemów mechanicznych w skali i dokładności niedostępnej nigdzie indziej.

Analiza dynamiczna przenoszenia ładunku

Analiza dynamiczna przenoszenia ładunku

Przykład analizy dynamicznej przenoszenia ładunku. Obudowa szafy stalowej zawierającej akumulatory oraz elektronikę jest przenoszona na linach. Na skutek działania sił inercyjnych występuje ruch w około środka ciężkości. Cykliczne obciążenie zawiesi transportowych...

Obliczenia wytrzymałości zmęczeniowej prototypu koła pasowego

Obliczenia wytrzymałości zmęczeniowej prototypu koła pasowego

Elementy żeliwne odlewane grawitacyjnie w formach piaskowych na skutek powolnego i nierównomiernego chłodzenia cechują zmienne własności wytrzymałościowe, jak i zmęczeniowe na przekroju elementu. Często także elementy te zawierają niewielkie wady odlewnicze jak...

Analiza zachowania połączenia gwintowego śruby

Analiza zachowania połączenia gwintowego śruby

W ramach badań naukowych w firmie MESco przeprowadzono analizę zachowania połączenia gwintowego śruby M8 klasy A2 wg ISO 4017 (własności zbliżone do klasy 5.8). Śruby te wytworzono ze stali austenitycznej, więc nadają się do zastosowania w połączeniach pracujących w...

Przetłaczanie rur stalowych

Przetłaczanie rur stalowych

Symulacja przetłaczania końcówek rur w celu zmniejszenia średnic zewnętrznych na ich końcach.      Celem symulacji było określenie najbardziej odpowiedniego kształtu narzędzia dla wykonania przetłoczenia w pojedynczej operacji. Warto zauważyć, że po przetłoczeniu...

Łańcuch operacyjny pieca

Łańcuch operacyjny pieca

Łańcuch operacyjny pieca      Celem symulacji była analiza zachowania łańcucha operacyjnego pieca odlewniczego. Warunki pracy: Obciążenia mechaniczne i wysokie temperatury - Pełzanie - Możliwe pojawienie się plastyczności.Materia: Wysokowytrzymały spiek. Odkształcenia...

Krzyżownica kolejowa

Krzyżownica kolejowa

Wykonano nieliniowe analizy statyczne uwzględniające kontakt pomiędzy częściami. Celem symulacji było określenie przemieszczeń i poziomu naprężeń w konstrukcji (wykonanie analizy wytrzymałościowej).Przemieszczenia w krzyżownicy dla wybranego przypadku...

Czwórnik rurowy: analiza wytrzymałościowa

Czwórnik rurowy: analiza wytrzymałościowa

Ponieważ początkowy model czwórnika nie spełniał stawianych mu wymogów projektowych (przekroczone dopuszczalne poziomy naprężeń), zdecydowano się go wzmocnić poprzez zwiększenie grubości jego elementów.     Przemieszczenia w krzyżownicy dla...

Urządzenie zabezpieczające windy

Urządzenie zabezpieczające windy

  Celem projektu było zastąpienie rzeczywistego testu wytrzymałościowego windy pojazdu górniczego za pomocą analiz numerycznych, przy zachowaniu wszystkich zaleceń i wymogów normy opisującej sposób przeprowadzenia testu.      Wykonano...

Adres email:

info[at]mesco.com.pl
support[at]mesco.com.pl