Szukaj Logowanie Kontakt

Czas trwania: 
1 dzień
Cena za osobę:
Cena standardowa 1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 800,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto
Poziom: 
podstawowy

Cel szkolenia:

Zapoznanie użytkownika z oprogramowaniem ANSYS AIM pod kątem prostych analiz mechanicznych i przepływowych.

W ramach kursu zostaną przedstawione: tworzenie prostej geometrii, edycja i przygotowanie zaimportowanej z zewnętrznego źródła geometrii do analizy, metody tworzenia siatek, zadawanie warunków brzegowych, ustawianie parametrów i uruchamianie symulacji, a także obróbka wyników. Przedstawione przykłady będą dotyczyć symulacji mechanicznych i przepływowych, w tym z uwzględnieniem termiki. Użytkownik, po odbyciu kursu, będzie potrafił samodzielnie wykonać podstawowe analizy wyżej wymienionych typów.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się na co dzień symulacjami komputerowymi (np. konstruktorzy) lub analityków korzystających już z flagowych rozwiązań ANSYSa w obrębie jednej z fizyk, chcących wykonywać proste obliczenia z dziedziny przepływowej i/lub mechaniki.

 

Zapisz się online

 

Oprogramowanie

KALENDARZ

Mapa Kursów

REFERENCJE

ANSYS WORKBENCH

USŁUGI MESCO