Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - Personalizacja ANSYS
             Szukaj Logowanie Kontakt

Jedną z istotnych zalet środowiska ANSYS Workbench jest jego otwarty charakter. Za pomocą ANSYS ACT możemy dopisać w jezyku Python niemal dowolną funkcjonalność. W praktyce pozwala to zaoszczędzić ogromną ilość czasu poprzez zautomatyzowanie pewnych powtarzalnych czynności w procesie symulacji.

Inną zaletą jest możliwość dopisania procedur dla analiz pod konkretną normę: budowlaną, zmęczeniową, kolejową itp.. 

army 2186 1920

Wśród dotychczas wykonywanych zleceń wykonywaliśmy między innymi:

 • narzędzia do automatyzacji procesu symulacji np. do automatycznego zakładania warunków brzegowych konkretnego typu,
 • indywidualne raporty z symulacji,
 • własne przyciski funkcyjne,
 • nowe typy analiz,
 • narzędzia do przygotowania modeli CAD,
 • postprocessing wyników pod kątem danej normy,

 Większość wykonywanych personalizacji jest objęta umową o poufności więc nie możemy pokazywać wykonywanych prac. Poniżej znajdują się dwa przykłady wykonanych dodatków.

oil 2633 640

MESco Ship

MESco Ship to dodatek stworzony z myślą o przemyśle stoczniowym. Funkcjonuje on wewnątrz ANSYS SpaceClaim Direct Modeler co pozwala na pracy na natywnych plikach bez konieczności importu do formatów neutralnych.

Dodatek służy on do preprocessingu modeli CAD: upraszczanie, parametryzacja, automatycznej generacji geometrii. Moduł zawiera zaimplementowaną normę DNV-GL Rules, Part 3 Hull, Chapter 4 Loads.

Główne cechy modułu:

 • zautomatyzowane upraszczanie geometrii,
 • generowanie geometrii w oparciu o definicje modelu w MS Excel,
 • zautomatyzowane tworzenie modelu belkowego,
 • generowanie kratownic dla konstrukcji typu Jack-Up
 • "nagrywanie" procesu tworzenia modelu CAD - drzewko historii,

Dodtek pozwala zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasu we wstępnej fazie projektowania i przygotowania geometrii pod analizę. Wszyscy Klienci MESco z aktywną usługą wsparcia technicznego mają dostęp do tego dodatku za darmo.

ALUPROFALUPROF ACT

Narzędzie stworzone dla jednego z największych w Europie producentów systemów okiennych i konstrukcji aluminiowych. Napisany dodatek miał umożliwić inżynierom Aluprof optymalizację oraz szybką weryfikację konstrukcji pod kątem wybranej normy.

Główne cechy modułu:

 • automatyzacja operacji obliczania i nadawania równoważnych współczynników przewodzenia ciepła pustek powietrznych w profilach wg normy PN-EN ISO 10077-2:2017,
 • zadawanie pustkom odrębnych wartości parametrów wejściowych (temperatury odniesienia i maksymalnej różnicy temperatury powierzchni w pustce) do obliczeń współczynników przewodzenia ciepła.
 • wprowadzanie parametrów do w/w obliczeń dla pojedynczych pustek lub przez ich grupowanie za pomocą obiektu Named Selection. Liczba grup jest dowolna.
 • każdemu ze wskazanych ciał odpowiada odrębny nowy obiekt w strukturze drzewa.
 • zadawanie pustkom zdefiniowanych przez użytkownika współczynników przewodzenia ciepła bez konieczności definiowania nowego materiału w module Engineering Data.
 • automatyczne lub manualne ustalenie orientacji przekroju obliczeniowego (poprzecznego) pustek. Orientacja przekroju odnosi się do całej grupy
 • Możliwa jest implemetacja funkcji w języku Python realizujących obliczenia matematyczne, np. wg wytycznych określonych w normach

Powyższa funkcjonalność pozwoliła Klientowi zdobyć rynkową przewagę w postaci lepiej zoptymalizowanych produktów przy równoczesnym przyspieszeniu procesu projektowego.

Kontakt z MESco

 

 

ANSYS WORKBENCH