Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - Optymalizacja układu kierownic kanału spalin
             Szukaj Logowanie Kontakt

Obliczenia MESco: CFD

Celem projektu było przeprowadzenie optymalizacji układu kierownic kanału spalin ze względu na równomierność przepływu. Analiza dotyczyła odcinku kanału spalin łączącego obrotowy podgrzewacz powietrza z elektrofiltrem. Dwa zasadnicze problemy dotyczące przepływu spalin rozpatrywanym obiekcie były motywacją do wykonania obliczeń numerycznych. Po pierwsze, w związku z wysokimi prędkościami spalin mamy do czynienia z przyspieszoną erozją konstrukcji kanału oraz kierownic. Fakt ten wynika z obecności popiołu, który jest unoszony wraz ze spalinami. Drugim zagadnieniem jest zawężanie przekroju poprzecznego kanału poprzez osadzanie się popiołu, m.in. w przestrzeniach pomiędzy kierownicami.

str 1

W ramach poszukiwania optymalnego rozwiązania wykonano obliczenia przy założeniu 100% wydajności kotła. Dla wybranej konstrukcji optymalnej, w celu weryfikacji wykonano dodatkowe obliczenia, przy założeniu wydajności kotła na poziomie 80 i 60 %. Obliczenia numeryczne zostały zrealizowane przy użyciu oprogramowania ANSYS Fluent. Model gazu, a więc jego własności materiałowe, ostał zdefiniowany na podstawie parametrów spalin otrzymanych z pomiarów.

vel 1

W wyniku przeprowadzonej optymalizacji w znacznym stopniu udało się ujednolicić pole prędkości przepływu spalin. Jako dodatkowe osiągnięcie można uznać obniżenie spadku cieśnienia o ok. 30%.

 

vel 2 vel 2

Oprogramowanie

ZASTOSOWANIA

ANSYS WORKBENCH