Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Obliczenia MESco: EM

Poniższe projekty wykonane były między innymi w modułach oprogramowania ANSYS do symulacji elektromagnetycznych.

Dzięki przejęciu ANSOFT, ANSYS zyskał rynkową przewagę w postaci wielu specjalizowanych narzędzi do symulacji pracy i projektowania maszyn elektrycznych i układów elektronicznych.

Wykonywane przez nas projekty mają bardzo zróżnicowany charakter: od symulacji pracy generatorów przez sprzężone analizy termiczno-elektryczne. Co ważne to fakt, że za każdym nasze wyniki pokrywają się z pomiarami.

 

 

Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na nagrzewanie się konstrukcji stalowej

Celem projektu było zbadanie wpływu pola magnetycznego pochodzącego od szynoprzewodów na konstrukcję stalową. Wykorzystując oprogramowanie ANSYS wyznaczono rozkład natężenia pola magnetycznego H pochodzącego od szynoprzewodów oraz przygotowano kompleksowy model do obliczeń elektromagnetycznych uwzględniający głębokości wnikania prądów wirowych. Następnie wyznaczono wartości strat Joule'a w elementach konstrukcyjnych, które posłużyły do wyznaczenia rozkładu temperatury w konstrukcji stalowej.

Wykorzystane oprogramowanie: ANSYS EMAG / ANSYS Maxwell + ANSYS Mechanical

Czytaj więcej...

Analiza rozkład pola elektromagnetycznego dla wybranych geometrii aplikatorów magnetycznych

Celem projektu było wykonanie obliczeń elektromagnetycznych 3D mających na celu wyznaczenie rozkładu pola indukcji magnetycznej B w osi poprzecznej oraz podłużnej dla wybranych geometrii aplikatorów magnetycznych, zbadanie wpływu zastosowania rdzenia magnetycznego na kształt pola oraz obliczeń dla różnych wartości prądu płynącego w cewkach.

Wykorzystane oprogramowanie: ANSYS Maxwell

Czytaj więcej...

Wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi

Celem symulacji było zaprojektowanie obwodu elektromagnetycznego wolnoobrotowego generatora synchronicznego z magnesami trwałymi w oparciu o geometrię stojana dostarczoną przez Zleceniodawcę. Wykonana praca polegała na zaprojektowaniu uzwojenia stojana, doborze topologii wirnika, określeniu liczby par biegunów oraz wymiarów magnesów trwałych, optymalizacji wirnika pod kątem ograniczenia momentu zaczepowego, obliczeniu charakterystyk obciążenia generatora dla różnych prędkości obrotowych.

Wykorzystane oprogramowanie: ANSYS Maxwell, ANSYS RMxprt

Czytaj więcej...

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

ZASTOSOWANIA