Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

morph2Cena za osobę: 
Cena standardowa 1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 800,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto
Kurs jedynie na zamówienie
 
Poziom: 
Zaawansowany. Od uczestników oczekuję się dobrej znajomości zagadnień z mechaniki płynów.

 

Cel szkolenia:
Uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony z zaawansowanymi narzędziami optymalizacji kształtu konstrukcji w analizach przepływowych w oparciu o metody bazujące na deformacji siatki. Przedstawiona zostanie metoda gradientu sprzężonego i badania czułości kształtu - Adjoint Solver, oraz wbudowane w środowisko Ansys Fluent narzędzie MMO (Mesh – Morpher / Optimizer). Omówione zostaną zakresy stosowalności niniejszych technik optymalizacji. Ponadto pokazana zostanie technika przesyłania parametrów z narzędzia MMO do Ansys Workbench i kombinowana metoda optymalizacji (MMO + DX). Każda z przedstawionych technik zostanie poparta przykładem rozwiązywanym przez uczestników szkolenia.

Dla kogo?
Uczestnik kursu powinien posiadać podstawowe umiejętności prowadzenia analiz w Ansys Fluent i sprawnie poruszać się po interfejsie oprogramowania. Znajomość podstawowych kwestii związanych z metodami optymalizacji jest wskazana, aczkolwiek nie jest niezbędna, aby poznać niniejsze techniki. Kurs ten proponowany jest jako uzupełnienie i rozszerzenie wiadomości dla przepływowców w stosunku do kursu „Optymalizacja konstrukcji (DesignXplorer)”

 

Zarys poruszanych zagadnień

  • Adjoint Solver – wprowadzenie, metodyka i zakres zastosowań
  • Mesh Morpher – wprowadzenie, obsługa narzędzia, dostępne metody optymalizacji
  • Mesh Morpher z parametrami przesyłanymi do Ansys Workbench i dalsza optymalizacja parametryczna
  • Dodatkowe możliwości omówionych narzędzi

 

Więcej o Adjoint Solver

 

 

Adjoint Solver w Ansys Fluent

ahmed body2Kurs wyjaśnia jak ANSYS FLUENT Adjoin Solver pozwala na prowadzenie optymalizacji kształtu w wybranej funkcji celu gdy nie wiemy co ma wpływ na poprawę warunków przypływu.


morph2Cena za osobę: 
Cena standardowa 1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 800,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto
Kurs jedynie na zamówienie
 
Poziom: 
Zaawansowany. Od uczestników oczekuję się dobrej znajomości zagadnień z mechaniki płynów.

 

Cel szkolenia:
Uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony z zaawansowanymi narzędziami optymalizacji kształtu konstrukcji w analizach przepływowych w oparciu o metody bazujące na deformacji siatki. Przedstawiona zostanie metoda gradientu sprzężonego i badania czułości kształtu - Adjoint Solver, oraz wbudowane w środowisko Ansys Fluent narzędzie MMO (Mesh – Morpher / Optimizer). Omówione zostaną zakresy stosowalności niniejszych technik optymalizacji. Ponadto pokazana zostanie technika przesyłania parametrów z narzędzia MMO do Ansys Workbench i kombinowana metoda optymalizacji (MMO + DX). Każda z przedstawionych technik zostanie poparta przykładem rozwiązywanym przez uczestników szkolenia.

Dla kogo?
Uczestnik kursu powinien posiadać podstawowe umiejętności prowadzenia analiz w Ansys Fluent i sprawnie poruszać się po interfejsie oprogramowania. Znajomość podstawowych kwestii związanych z metodami optymalizacji jest wskazana, aczkolwiek nie jest niezbędna, aby poznać niniejsze techniki. Kurs ten proponowany jest jako uzupełnienie i rozszerzenie wiadomości dla przepływowców w stosunku do kursu „Optymalizacja konstrukcji (DesignXplorer)”

 

Zarys poruszanych zagadnień

  • Adjoint Solver – wprowadzenie, metodyka i zakres zastosowań
  • Mesh Morpher – wprowadzenie, obsługa narzędzia, dostępne metody optymalizacji
  • Mesh Morpher z parametrami przesyłanymi do Ansys Workbench i dalsza optymalizacja parametryczna
  • Dodatkowe możliwości omówionych narzędzi

 

Więcej o Adjoint Solver

 

Szczegóły wydarzenia

Data rozpoczęcia wydarzenia 2019-02-12
Data zakończenia wydarzenia 2019-02-12
Cena za osobę Free
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Kategoria Przepływy
Zapisy na to wydarzenie są już niemożliwe.

Mapa Kursów

REFERENCJE

ANSYS WORKBENCH

KALENDARZ

Oprogramowanie

USŁUGI MESCO