» Urządzenie zabezpieczające windy

Urządzenie zabezpieczające windy

  Celem projektu było zastąpienie rzeczywistego testu wytrzymałościowego windy pojazdu górniczego za pomocą analiz numerycznych, przy zachowaniu wszystkich zaleceń i wymogów normy opisującej sposób przeprowadzenia testu.
      Wykonano szereg nieliniowych analiz statycznych uwzględniających kontakt z tarciem pomiędzy częściami, dwuliniowe wykresy danych materiałowych i duże przemieszczenia występujące w układzie.