» Flutter: Uogólniona Analiza Aerotłumienia w ANSYS CFD

Flutter: Uogólniona Analiza Aerotłumienia w ANSYS CFD

Artykuł przedstawia uogólnione podejście do analiz wytrzymałościowo – przepływowych, w których rozważa się drgania konstrukcji wywołane przepływem płynu (flutter) w ANSYS CFD. W tekście przedstawiono schemat serii analiz, które w jasny i jednoznaczny sposób dostarczają informacji o dopuszczalnych zakresach pracy danej konstrukcji ze względu na zarówno częstotliwości i postacie drgań własnych jak i ich tłumienie wywołane obecnością płynu. 

Flutter ANSYS FSI

autorzy:
M. Pawłucki 

publikacja w: MESsenger,
data: 1.10.2017