» Blog » Triggo uczestnikiem ANSYS Startup Program

Triggo uczestnikiem ANSYS Startup Program

Triggo to polski miejski pojazd elektryczny, zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu w platformach współdzielenia środków transportu (mobility as a service, car sharing). Jego nowatorska konstrukcja jest objęta międzynarodową ochroną patentową w krajach o łącznej populacji 3,9 mld ludzi. Opatentowane rozwiązanie podwozia o zmiennym rozstawie kół pozwala Triggo na sprawne poruszanie się w ruchu miejskim oraz parkowanie na niewielkiej przestrzeni – podobnie jak w przypadku jednośladów, jednak z zachowaniem poziomu bezpieczeństwa, praktyczności i komfortu typowych dla małego samochodu miejskiego.

Dzięki zastosowaniu cyfrowego sterowania w technologii drive-by-wire pojazdem może skutecznie kierować posiadacz prawa jazdy kategorii B. W przyszłości Triggo może być łatwo zaadaptowany do autonomicznego systemu sterowania i przyczynić się do radykalnej zmiany nawyków użytkowników platform mobilności współdzielonej.

Firma Triggo jest objęta programem Ansys Startup. To ułatwia jej prowadzenie symulacji na wielu polach.

Triggo jest na etapie tworzenia kolejnych prototypów. Prace rozpoczynają się m.in. od przygotowania sparametryzowanego modelu CAD. Jest on następnie wykorzystywany w analizach rigid body dynamics. Pozwalają one przedstawić kinematykę i dynamikę. W modelu implementuje się elementy podatne, takie jak sprężyny czy tłumiki. Badane są odpowiedzi na zadane wymuszenia wynikające z charakteru pracy pojazdu. Wyznaczane są wartości sił i momentów w węzłach. Na podstawie analizy wyników przeprowadza się modyfikacje geometrii, które poprawiają pracę systemu komponentów, i dobierane są wartości sztywności oraz tłumień. Na rysunkach obok przedstawiono wyniki analizy dla wahacza wleczonego tylnego oraz systemu zamykania drzwi.

Następnym polem wykorzystywania oprogramowania ANSYS są analizy static structural. Komponenty pojazdu bądź układy elementów są poddawane obciążeniom wyznaczonym w poprzednim kroku. Za pomocą programu SpaceClaim bardzo szybko można doprowadzić model do formy uproszczonej. Przekształcanie brył cienkościennych w modele shellowe czy wprowadzanie dodatkowych podziałów geometrii zajmuje dosłownie kilka minut. Sprawdza się maksymalne naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia. Wyznacza się również zastępczą sztywność skrętną, która odnosi się do poszczególnych norm.

Na tym etapie często dołączana jest analiza topologiczna. Sugeruje ona konstruktorowi, w którym kierunku wprowadzić modyfikację elementu, tak aby zmniejszyć masę, ale zachować przy tym ograniczenia wynikające ze sztywności, wytrzymałości i możliwości produkcyjnych.

W trakcie projektowania podzespołów przeprowadza się analizy modalne. W ten sposób sprawdza się, czy częstotliwości wymuszeń panujących w układzie nie są zbliżone do częstotliwości rezonansowych konstrukcji.

Z racji obciążenia zmiennego wiele elementów jest sprawdzanych pod kątem zmęczenia. Dane materiałowe uzyskane od producenta są implementowane w oprogramowaniu, a na ich podstawie sprawdza się możliwą liczbę cykli pracy.

Przy wymianie informacji na linii analityk– konstruktor bardzo pomocne jest narzędzie ANSYS Viewer. Daje ono konstruktorowi dostęp do geometrii z wynikami. Można spojrzeć na model dokładnie tak, jak się chce, a nie tylko poprzez przygotowane zrzuty ekranu.

Dzięki oprogramowaniu ANSYS firma Triggo może sprawdzać poprawność projektu jeszcze na etapie modelu komputerowego. Wspiera ono działania konstruktorów na każdym kroku. W znacznym stopniu przyspiesza możliwość uzyskania gotowego produktu, zmniejszając przy tym koszty związane z liczbą niezbędnych prototypów.

Autor:

Michał Kowalewski, Triggo