Termika w ANSYS Fluent

 Czas trwania: 1 dni

Poziom: Średniozaawansowany, wymagana znajomość podstaw ANSYS FLUENT

Cel kursu:

Kurs Termika w ANSYS Fluent wprowadza użytkownika w analizy przepływowe ukierunkowane na badanie zjawisk przepływu ciepła. W trakcie kursu omówione zostaną metody modelowania różnych mechanizmów przepływu ciepła, dobre praktyki oraz pokazane zostaną zaawansowane narzędzia budowania modeli numerycznych (adaptacja siatki, tworzenie własnych zmiennych itp.).

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do inżynierów, którzy spotykają się z zagadnieniami transferu energii cieplnej w swojej pracy i chcieliby zastosować narzędzia ANSYS do rozwiązywania problemów termicznych. Uczestnik kursu powinien posiadać doświadczenie w symulacjach komputerowych i obsługi ANSYS Fluent w stopniu pozwalającym na samodzielne przeprowadzenie analizy.Program:

  • Wprowadzenie do analiz termicznych i przepływu ciepła
  • Przewodzenie ciepła
  • Konwekcja naturalna i wymuszona
  • Promieniowanie
  • Obciążenie słoneczne
  • Wymienniki Ciepła

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu otwartym:

Cena standardowa1 200,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS960,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni960,00 PLN/netto
Studenci600,00 PLN/netto