» Technologia ANSYS dla konstruktorów – ANSYS AIM

Technologia ANSYS dla konstruktorów – ANSYS AIM

Ponieważ ANSYS AIM jest narzędziem dla konstruktorów, nie jest on przeznaczony do symulacji skomplikowanych zjawisk fizycznych. Ogromną zaletą ANSYS AIM jest łatwości użytkowania, szybkie ustawienie modelu i automatyczna generacja siatki elementów skończonych – a to wszystko w sprawdzonej technologii ANSYS. Dodatkowo posiada on zintegrowany moduł CAD: ANSYS SpaceClaim Direct Modeler – doskonałe narzędzie do przygotowania, parametryzacji i naprawy geometrii.

Zaawansowana Technologia – Łatwy interfejs

ANSYS AIM posiada bardzo łatwy w nauce intuicyjny interfejs. Technologia ANSYS gwarantuje nam wysoką jakość generowanych wyników zarówno w dziedzinie mechaniki jak i w przepływach i elektromagnetyzmie. Zestaw narzędzi dodatkowych takich jak DesignXplorer czy Fatigue Module dodatkowo zwiększają możliwości modułu nie komplikując procesu symulacji dla użytkownika.

ANSYS AIM posiada również możliwość dopisywania funckjonalności za pomocą ANSYS ACT. Dzięki temu możemy przygotować zautomatyzowany proces symulacji.

Duże możliwości

ANSYS AIM ma tą zasadniczą przewagę nad dodatkami do systemów CAD, że pracuje na sprawdzonej i od wielu lat rozwijanej technologii ANSYS. Dodatkowo w ANSYS AIM możemy prowadzić symulacje które daleko wykraczają poza możliwości oprogramowania z tego segmentu:

  • statyka liniowa i nieliniowa
  • dynamika liniowa
  • elektromagnetyzm
  • przepływy
  • termika
  • ekstruzja
  • analizy sprzężone 

 AIM nie jest konkurencją dla istniejącej struktury produktów ANSYS, lecz uzupełnieniem luki między konstruktorami a analitykami. Rosnące wymagania rynku powodują że symulacja jest wymagana na coraz wcześniejszym etapie projektu. Intuicja nawet najbardziej doświadczonych inżynierów powoli przestaje odgrywać kluczową rolę ze względu na rosnący poziom skomplikowania konstrukcji i wielofunkcyjny charakter większości produktów konsumenckich oraz przemysłowych. Dlatego powstał ANSYS AIM – aby umożliwić konstruktorom wstępną weryfikację swoich pomysłów.