» Blog » Kursy i szkolenia dla użytkowników ANSYS – proponowana ścieżka

Kursy i szkolenia dla użytkowników ANSYS – proponowana ścieżka

MESco wykonuje kursy z oprogramowania ANSYS w szerokim zakresie tematycznym i dla zróżnicowanych grup uczestników. Dlatego postanowiliśmy przedstawić proponowaną ścieżkę szkoleń w zależności od dziedziny fizyki i poziomu zaawansowania uczestników. Prezentowane szkolenia nie wyczerpują naszych możliwości z zakresu kształcenia użytkowników ANSYS. Ukończenie wybranego zestawu szkoleń zapewnia bardzo solidny fundament do samodzielnych dalszych prac.

kursy i Szkolenia ANSYS

Rodzaje kursów

Kursy MESco dla użytkowników ANSYS występują w kilku rodzajach i każdy z nich może być kompilacją poniższych szkoleń:

  • Szkolenia otwarte – są prowadzone w dwóch sesjach w roku: na jesień i w okresie wiosennym. Każdy może się na nie zapisać, a dostępne terminy są znajdują w Kalendarzu.
  • Szkolenia na zamówienie – są to zestawy kurów przygotowane indywidualnie dla Klienta,
  • Wdrożenie w oparciu o projekt – Kursy z oprogramowania ANSYS są prowadzone na modelach Klienta, a pierwszy etap realizacji projektu jest wspierany przez MESco.

Wszystkie kursy mogą być prowadzone w MESco, online lub w siedzibie Klienta.

Każdy kurs jest prowadzony przez doświadczonego użytkownika, osobę na co dzień korzystającą z oprogramowania ANSYS.

Proponowane kursy z ANSYS

Metoda Elementów Skończonych – kursy wprowadzające (8 dni):
ANSYS LS-DYNA
Materiał z kursy z dynamiki nieliniowej
Metoda Elementów Skończonych – kursy zaawansowane (9 dni):
Metoda objętości skończonych – kursy wprowadzające (5 dni):
ANSYS FLUENT VOF to DPM kursy ansys
Symulacja VOF w ANSYS FLUENT
Metoda objętości skończonych – kursy zaawansowane (4 dni):
Symulacje pól elektrycznych (4 dni):

Informacje ogólne

  1. Jesteśmy bardzo elastyczni i możemy w dowolny sposób modyfikować proponowany zestaw szkoleń, a nawet plan konkretnego kursu.
  2. Możemy stworzyć indywidualny zestaw kursów oparty o realizowany przez Klienta projekt.
  3. Zachęcamy do zapoznania się z pełną listą naszych szkoleń: Lista wszystkich szkoleń MESco.
  4. Wszystkie nasze szkolenia są prowadzone przez osoby które na co dzień zajmują się wykonywaniem analiz numerycznych w danej dziedzinie fizyki.