Symulacje Fluid Structure Interaction (FSI)

Czas trwania: 1 dzień

Cena za osobę:

Cena standardowa1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni800,00 PLN/netto
Studenci500,00 PLN/netto

Poziom: Zaawansowany. Wymagana dobra znajomość zagadnień z zakresu CFD i MES.

Cel kursu:

Zaznajomienie zaawansowanych użytkowników z możliwościami platformy ANSYS Workbench w prowadzeniu analiz sprzężonych. Prezentowane będą metody prowadzenia symulacje gdzie przepływ medium powoduje odkształcenie mechaniczne, które z kolei zmienia charakter przepływu. W części teoretycznej przedstawione będą podstawowe metody sprzężenia jawnego i niejawnego w solverach ANSYS, jak również specjalne metody analizy zjawisk FSI. Omówione zostaną kluczowe ustawienia poszczególnych pól fizycznych, mające wpływ na dokładność wyników jak i czas rozwiązania.

Dla kogo?

Szkolenie wymaga znajomości zarówno podstaw analiz dynamicznych, termicznych jak i przepływowych w produktach ANSYS.

Program:

  • Wstęp do modelowania interakcji ciało stałe ciecz (FSI)
  • Przykłady zastosowania w przemyśle
  • Sprzęgnięcie jednostronne CFX>ANSYS
  • Podejście “Immersed Solid”
  • Ruch siatki oraz remeshing
  • Podejście z zastosowaniem solvera brył sztywnych “6-DOF”
  • Sprzęgnięcie dwustronne CFX<>ANSYS