Symulacje dla konstruktorów – Ansys Discovery

Czas trwania: 1 dzień

Poziom: Podstawowy

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zaznajomienie kursantów z symulacją komputerową przy użyciu Ansys Discovery. W pierwszym etapie szkolenia kursanci zostaną zaznajomieni z możliwością tworzenia oraz edycji geometrii (moduł MODEL). W kolejnym etapie podczas wykonywania przykładów praktycznych uczestnicy zostają wprowadzeni w sposób przejrzysty i zrozumiały do analiz w stanie rzeczywistym (moduł EXPLORE) oraz przedstawiona zostanie analiza numeryczna oparta na Metodzie Elementów Skończonych (moduł REFINE).

Dla kogo?

Kurs jest skierowany dla konstruktorów i projektantów, którzy chcieli by w swojej pracy wykorzystywać symulację komputerową do weryfikacji konstrukcji pod kątem wytrzymałościowym, termicznym lub przepływowym.

Program:

 • Prezentacja interfejsu użytkownika oraz niezbędnych funkcji.
 • Szkicowanie 2D i modelowanie 3D.
 • Przygotowanie geometrii do analiz.
 • Przykładowe analizy:
  • statyczne,
  • termiczne,
  • termo-mechaniczne,
  • modalne,
  • przepływowe.
 • Optymalizacja.
 • Parametryzacja.

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu otwartym:

Cena standardowa1 200,00 PLN netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS960,00 PLN netto
Pracownicy wyższych uczelni960,00 PLN netto
Studenci600,00 PLN netto