» Symulacja komputerowa a zwrot z inwestycji

Symulacja komputerowa a zwrot z inwestycji

Symulacja komputerowa a zwrot z inwestycji.

Coraz częściej nawet w małych firmach pojawia się temat wdrożenia symulacji komputerowej w proces projektowy. Kluczowe jest aby wdrażanie technologii przebiegło sprawnie a samo narzędzie generowało zysk. Aby osiągnąć ten efekt, trzeba zadbać o parę istotnych elementów.

W pierwszej kolejności trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie jaki ma być cel wdrożenia symulacji. Czy będzie ona używana przez konstruktorów do bieżącego sprawdzania konstrukcji w czasie codziennej pracy czy ma to być zaawansowane narzędzie w dziale R&D.

Odpowiedź na to pytanie determinuje wybór odpowiedniej grupy produktów.

Dla pierwszej grupy ważne jest aby narzędzie pozwalało na szybkie i łatwe przygotowanie analizy jednocześnie zapewniając pewne wyniki. Doskonałym rozwiązaniem jest rodzina produktów Discovery, która łączy ze sobą łatwość obsługi z zaawansowaną technologią ANSYS. Co więcej, w ramach tej grupy mamy dostęp do rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na symulację w trybie rzeczywistym, gdzie konstruktor na bieżąco widzi odpowiedź modelu na dokonane zmiany.

Jeżeli użytkownik potrzebuje uwzględnić wiele zjawisk fizycznych czy złożony opis zachowania konstrukcji lub wyposażyć w narzędzia dział R&D, to najlepszym rozwiązaniem jest rodzina flagowych produktów ANSYS.

Można by pomyśleć, że na tym koniec dylematu – wybieramy najlepszy software i sprawa załatwiona. Otóż nie, wybranie dobrego narzędzia to dopiero połowa sukcesu. W oparciu o nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie wiemy, że symulacja to więcej niż oprogramowanie. Wielokrotnie widzieliśmy sytuację gdzie wybór nawet najlepszego narzędzia jakim jest ANSYS bez odpowiedniego wdrożenia i przeorganizowania pracy kończy się umiarkowanym efektem lub nawet porażką.

Aby efektywnie wdrożyć symulację potrzebne są następujące elementy: 

Wybór doświadczonego partnera

Ważne jest aby partnerem wdrożenia była firma, która zapewni wsparcie w postaci wiedzy wynikającej z wieloletniego doświadczenia w wykonywaniu zróżnicowanych i zaawansowanych symulacji. Konieczne jest aby wsparcie było świadczone przez zespół inżynierów, którzy w pełnym wymiarze czasu komercyjnie zajmują się analizami numerycznymi. Jest wiele firm bazujących na pracownikach uczelni, które przy okazji zajmują się oprogramowaniem. Taka opcja nie zapewnia pełnego wymiaru wsparcia technicznego.

Wydzielenie czasu na wdrożenie i pracę osoby zajmującej się symulacją

Traktowanie symulacji jako kwiatka do kożucha nie pozwala na szybki zwrot z inwestycji. Jako zaawansowane narzędzie – oprogramowanie do symulacji komputerowej powinno pracować na pełnych obrotach generując wartość dodaną dla firmy. Niestety zdarza się, nierzadko przy zakupach dofinansowanych ze środków UE, że po zakupie oprogramowania nic się nie zmienia w organizacji pracy, a inżynierowie mają wykonywać symulacje jak będą mieć czas. Aby osiągnąć korzystny poziom ROI oprogramowanie powinno być wykorzystywane w całym procesie rozwoju produktu, a w szczególności na wczesnym jego etapie, nawet w fazie koncepcji. Wymaga to jednak przeorganizowania systemu pracy umieszczając odpowiednie zasoby na wykonywanie symulacji.

Zapewnienie odpowiednich szkoleń

Tutaj wraca temat odpowiedniego partnera, który jest w stanie odpowiednio wdrożyć zakupioną technologię. Ważne jest aby partner miał odpowiednie praktyczne doświadczenie w wykonywaniu projektów oraz aby szkolenia były prowadzone przez osoby kompetentne. Potwierdzeniem kompetencji mogą być np. certyfikaty zgodności ze standardami (np. SUS 2.0) wydawane przez niezależne firmy takie jak Dekra. Dla praktyków w dziedzinie symulacji nie będzie problemu by wszystkie szkolenia wykonać na projekcie Klienta. Co jednak najważniejsze – doświadczony partner przygotuje optymalny plan szkoleń, dostosowany do potrzeb i warunków panujących u Klienta.

Zapewnienie pracownikowi profesjonalnego wsparcia technicznego

Aby sprawnie wdrożyć symulację i budować kompetencje użytkownika potrzebny jest dotęp do profesjonalnego wsparcia technicznego. Nie ma lepszego wsparcia niż stały dostęp do doświadczonego inżyniera w dziedzinie symulacji. Ważne by był on „pod ręką”, nie gdzieś tam w call center w Indiach czy złapany pomiędzy wykładami na uczelni. To co nowemu użytkownikowi zajmie wiele godzin czy dni szukania, testów i weryfikacji – wsparcie techniczne jest w stanie rozwiązać, podpowiedzieć w przeciągu kilkuminutowej rozmowy. Począwszy od samej „klikologii” po interpretacje wyników, użytkownik nie musi „odkrywać Ameryki” i marnować cennego czasu.

Przygotowanie wydajnego stanowiska pracy w postaci stacji roboczej

Dobre oprogramowanie jest tworzone przy współpracy z dostawcami sprzętu (np. Intel, Nvidia, HP). Odpowiednie dobranie sprzętu do obliczeń pozwala na wydajne prowadzenie symulacji komputerowych i często wielokrotne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki. Szczególnie jest to widoczne gdy chcemy prowadzić optymalizacje. Chcąc przeliczyć 20-50 przypadków aby znaleźć ten najlepszy, różnica w czasie jednej analizy rzędu np. 2 godzin może mieć kluczowe znaczenie.

Zrozumienie możliwości wdrożonego narzędzia kadrę zarządzającą

Zrozumienie możliwości wdrażanego narzędzia przez osoby zarządzające jest kluczowe. Mając świadomość do czego może być użyta zakupiona technologia możliwe jest stworzenie ekosystemu dającego efekt synergii. Inżynierowie sami nie organizują sobie pracy. Szefowie działów sami nie przyznają sobie budżetów i nie mają wpływu na zasadniczą politykę firmy. A jeśli wcześniej symulacja nie była elementem procesu projektowego konieczne są istotne zmiany.

Mając świadomość jak ważne jest zaangażowanie kadry zarządzającej, organizujemy spotkania z zarządami gdzie w sposób przystępny pokazujemy wszystkie powyższe elementy, ich znaczenie i efekt wdrożenia symulacji u naszych Klientów.

Podsumowanie

Aby wdrożenie symulacji dało realne efekty w postaci nowej jakości i konkretnych zysków, niezbędne jest zadbanie o wszystkie z powyższych komponentów. Dopiero odpowiednio dobrana całość gwarantuję oczekiwany efekt synergii. W zachodnich koncernach, mamy wypracowane zestawy dobrych praktyk w zakresie wdrażania symulacji. Frima MESco, dzięki temu, że od wielu lat prowadzi wsparcie dla największych firm, umożliwia skorzystanie z tej wiedzy przy efektywnym wdrożeniu symulacji nawet w małych czy średnich firmach. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie od zakupu oprogramowania, poprzez szkolenia, wsparcie techniczne czy konsulting do transferu wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania symulacji.