» Symulacja 2021

Symulacja 2021

Termin: 6-8 października 2021r.

Miejsce: Hotel Vienna House by Andel’s Łódź

Serdecznie gratulujemy autorom zwycięskich prezentacji w konkursie na najlepszy referat podczas konferencji Symulacja 2021.

Nagrodzona prezentacja – sesja mechaniczna:

Korelacja symulacji drgań wymuszonych przetwornika akustycznego, BURY sp. z o.o.

Nagrodzona prezentacja – sesja przepływowo-elektromagnetyczna:

Zastosowanie analiz CFD w projektowaniu amortyzatorów samochodowych, Tenneco Automotive Eastern Europe sp. z o.o.

Warsztaty

Analizy kinematyczne w ANSYS Motion

Podczas warsztatów przedstawione zostały przykłady symulacji związanych z zagadnieniem wieloobiektowych analiz kinematycznych. W ramach przedstawianych analiz wzięte pod lupę zostały schematy rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu różnego typu ciał (ciała sztywne, ciała odkształcalne i bezsiatkowe ciała typu EasyFlex) oraz sprzężeń pomiędzy nimi (zagadnienia połączeń oraz kontaktów). Jednocześnie zaprezentowane zostały niektóre z możliwości oraz przykłady zastosowań specjalistycznych modułów dostępnych w ANSYS Motion.

Analizy dynamiczne w ANSYS LS-Dyna

ANSYS LS-DYNA

Warsztaty z oprogramowania ANSYS LSDYNA miały na celu zapoznanie uczestników z wykonywaniem dynamicznych i silnie nieliniowych symulacji w dobrze znanym środowisku ANSYS Workbench. Zaprezentowane zostały podstawowe funkcje i możliwości interfejsu oraz różnice w stosunku do standardowych analiz statycznych. Dodatkowo ciekawym uzupełnieniem było użycie solvera bezsiatkowego, który jest idealny do zagadnień z dużymi deformacjami, fragmentacją oraz modelowaniem cieczy.

Dynamiczne siatki w ANSYS Fluent

Warsztaty z dynamicznych siatek we Fluencie to doskonała okazja, aby poznać jego zaawansowany moduł do symulowania obiektów ruchomych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały podstawowe możliwości Fluenta w zakresie wygładzania siatki, dynamicznego przesiatkowywania modelu czy ruchu ciał sztywnych.

Prezentacje pracowników MESco

Strategia firmy ANSYS Inc., Piotr Resiak, Channel Manager, Eastern Europe, ANSYS Poland sp. z o.o.

Predictive Maintenance in the Hydropower of tomorrow, Teresa Alberts, Itficient

Modelowanie stentów żylnych w ANSYS Workbench, Radosław Ciemierkiewicz

Bolt Assessment Inside ANSYS – nowy dodatek ACT, Marek Zaremba

Niezawodność elektroniki w ANSYS Sherlock, Jacek Maj

Przegląd nowych narzędzi do projektowania maszyn elektrycznych, Tomasz Kądziołka

Co nowego w ANSYS 2021? Najciekawsze zmiany w analizach mechanicznych, Tomasz Czyż

Model, obciążenia i analiza globalnej wytrzymałości statku w środowisku Workbench (SCDM, AQWA, Mechanical), Bartosz Płochocki

Prezentacje Klientów MESco

Numeryczna symulacja przemian fazowych w procesie nawęglania i hartowania w gazie, Politechnika Łódzka

Zastosowanie CFD w budownictwie, Cundall Polska sp. z o.o.

Korelacja symulacji drgań wymuszonych przetwornika akustycznego, BURY sp. z o.o.

Modelowanie procesu liofilizacji żywności, Politechnika Śląska

Analizy numeryczne charakterystyk hydro i aerodynamicznych wykonywane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe B4, Stowarzyszenie B4

Zastosowanie narzędzi ANSYS w procesie projektowania Rozdzielnicy Średniego Napięcie z przemiennikiem częstotliwości ATOM2, Rockwell Automation sp. z o.o.

Estetyka + funkcjonalność = kreatywność w projektowaniu konstrukcyjnym, Politechnika Opolska

Wsparcie szybkiego prototypowania z wykorzystaniem optymalizacji topologicznej oraz Ansys Additive w ŁUKASIEWICZ PIAP, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Od pomysłu po sukces, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Optimization of the Coil Gun, Politechnika Warszawska

Zastosowanie analiz CFD w projektowaniu amortyzatorów samochodowych, Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.

Wirtualna rzeczywistość – na ratunek sercu, Medical Algorithms

Projektowanie i optymalizacja przemysłowych urządzeń do pomiaru gazu, Common S.A.

Projektowanie maszyn elektrycznych przy zastosowaniu Ansys Electronics, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przykłady zastosowań oprogramowania ANSYS Maxwell w obliczeniach obwodów elektromagnetycznych siników z magnesami trwałymi, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Galeria