» Symulacja 2006

Symulacja 2006

INFORMACJE
termin: 25-27 październik 2006
miejsce:Hotel “WODNIK”
Bełchatów
http://www.hotel-wodnik.com.pl/
organizator: MESco
kontakt:Anita Altdorf
tel: +48/32/768-36-36
fax: +48/32/768-36-35
e@mail
materiały:
spis referatów
 
opis:Częścią składową Konferencji było jednodniowe seminarium z zakresu połączeń spawanych
Współorganizatorami Seminarium były firmy CADFEM GmbH (Niemcy) oraz MESco.
Seminarium było prowadzone w językach polskim i angielskim przez przedstawicieli w/w firm.
W trakcie trwania Konferencji prowadzone były również warsztaty praktyczne.

Symulacja i analiza połączeń spawanychWzorem ostatnich lat, również w trakcie Konferencji SYMULACJA 2006 – w dniu 27.10.2006r. – zorganizowane zostało jednodniowe Seminarium.
Tematyką Seminarium były zagadnienia i metody podejścia do obliczeń połączeń spawanych.

Na Seminarium omówiono różne zagadnienia i metody podejścia do analizy połączeń spawanych, sposoby prawidłowych uproszczeń oraz jak i kiedy należy je stosować. Pokazano na co zwracać szczególną uwagę podczas obliczeń połączeń spawanych – od analiz wytrzymałościowych po analizy zmęczeniowe – w jaki sposób wnioskować na podstawie otrzymanych wyników ooraz weryfikować wyniki z PN.

Poruszony został również temat symulacji numerycznej samego procesu spawania – jak zadawać warunki brzegowe, na co zwracać uwagi, jakich wyników można oczekiwać oraz jak je interpretować.

Każda z omawianych metod była przedstawiona również na konkretnym przykładzie. Seminarium całodniowe, prowadzone było w
językach polskim oraz angielskim przez przedstawicieli firm MESco, CADFEM GmbH (Niemcy) oraz DELPHI.

Referaty:

Zaawansowane narzędzia do budowy siatek (ICEM CFD)
Stanisław Wowra, MESco
Symulacja drgań łopatki turbiny przemysłowej z wykorzystaniem MES
Grzegorz Lach, AVIO
Moduł do analiz dynamicznych w ANSYS Workbench
Adam Łokieć, MESco
Analiza zbiorników wysokociśnieniowych pracujących w warunkach obciążenia
Grzegorz Widłak, Politechnika Krakowska
Analiza elementów maszyn poddanych obciążeniom cyklicznym w warunkach kontaktu
Paweł Romanowicz, Politechnika Krakowska
ANSYS ParaMesh - parametryzacja siatek
Przemysław Siedlaczek, MESco
Symulacja deformacji gniazda dużego łożyska tocznego na warunki pracy jego elementów tocznych
Rafał Gawarkiewicz, Politechnika Gdańska
Numeryczna analiza stateczności konstrukcji o złożonym kształcie
Bogdan Szybiński, Politechnika Krakowska
Symulacje procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego
Zygmunt Mikno, Instytut Spawalnictwa, Gliwice
Wielowariantowa analiza wymiennika ciepła
Stanisław Wowra, MESco
Analizy zmęczeniowe z zastosowaniem ANSYS Workbench
Przemysław Siedlaczek, MESco

Seminarium Symulacja i analiza połączeń spawanych:

Obliczenia zmęczeniowe złączy spawanych z zastosowaniem metody elementów skończonych
Tomasz Łukasik, DELPHI
Applications of weld simulation and weld specific exten-sions of the ANSYS program
Clemens Groth, CADFEM
Obliczenie wytrzymałości połączeń spawnych w konstrukcjach powłokowych w oparciu o PN przy użyciu oprogramowania ANSYS
Cyprian Gil, MESco