Spalanie i radiacja w ANSYS FLUENT

Kurs z modelowania spalania oraz radiacji w programie ANSYS FLUENT. Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych użytkowników ANSYS FLUENT, którzy zamierzają prowadzić symulacje spalania oraz transferu ciepła poprzez radiację.

Czas trwania: 2 dni

Poziom: zaawansowany, wymagana doświadczenie w prowadzeniu analiz CFD

Cel Kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami ANSYS FLUENT w zakresie symulacji spalania i radiacji.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla użytkowników ANSYS FLUENT, którzy chcą modelować zjawisko spalania oraz towarzyszący mu transport ciepła poprzez radiację. W czasie kursu będą przedstawiane różne podejścia do modelowania procesów spalania dla różnych typów paliw.

Program:

 • Wprowadzenie do modelowania zagadnień spalania
 • Omówienie modeli spalania dostępnych w programie ANSYS Fluent:
 • Model Species transport
 • Non-premixed combustion
 • Premixed combustion
 • Modelowanie cząsteczek (Discrete Phase)
 • Reakcje powierzchniowe i modelowanie zanieczyszczeń (NOx, SOx, sadza)
 • Omówienie dobrych praktyk przy modelowaniu spalania
 • Transport ciepła w modelowaniu spalania
 • Wprowadzenie do modelowania radiacji
 • Omówienie modeli radiacji dostępnych w programie ANSYS Fluent:
 • Surface-to-Surface
 • Discrete Ordinates
 • Discrete Transfer Radiation
 • P-1
 • Rosseland
 • Wybór odpowiedniego modelu radiacji dla symulacji 

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu otwartym:

Cena standardowa2 160,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS1 720,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni1 720,00 PLN/netto
Studenci1 080,00 PLN/netto