» Slug Catcher

Slug Catcher

Obliczenia MESco: CFD

Slug Catcher

     W czasie eksploatacji gazociągów w obniżeniach odkłada się woda. Powoli zostaje zmniejszane światło rury, aż do momentu jej pełnego zaczopowania. W tym momencie cały “korek wodny” zostaje wypchnięty z syfonu i jest transportowany gazociągiem. W celu ochrony urządzeń stosuje się urządzenie – Slug Catcher, mające wychwytywać korki wodne nie dopuszczając do uszkodzenia infrastruktury przesyłowej. Symulacja komputerowa pozwoliła zobrazować pracę urządzenia oraz pozwoliła oszacować optymalne rozmieszczenie czujników kontrolujących pracę urządzenia.

 Symulacja została przeprowadzona na zlecenie firmy PBG S.A.