» Seminarium: Symulacja materiałów sypkich i cząstek

Seminarium: Symulacja materiałów sypkich i cząstek

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Symulacja materiałów sypkich i cząstek”.

Przepływy cząstek są spotykane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle spożywczym, rolnictwie, farmacji, górnictwie i wielu innych. Projektowanie i zwiększanie skali, a także optymalizacja takich procesów, wymagają głębokiego zrozumienia termo-hydrodynamiki, która jest określona przez interakcje na poziomie cząstek między płynami, cząsteczkami i granicami.

Połączenie między zaawansowanymi możliwościami modelowania płynów ANSYS Fluent a precyzyjną reprezentacją kształtu Rocky DEM (w tym niestandardowe kształty wypukłe i wklęsłe, elastyczne włókna i cząstki skorupy) pojawia się jako opcja, która rozszerza wszechstronny zestaw możliwości narzędzi ANSYS do rozwiązywania układów cząstek stałych, poszerzając zakres układów ziarnistych, które można modelować numerycznie, przenoszac swoje analizy na wyższy poziom.

Agenda seminarium:

1. Symulacja materiałów sypkich i cząstek, w których liczy się kształt – wprowadzenie do Rocky DEM.

2. Symulacja cząstek i sprzężenie ANSYS – static and transient structural, fatique.

3. Sprzężenie CFD – DEM do modelowania przepływu płynu z dokładnym odwzorowaniem cząstek.

4. Studia przypadków:

    a) Modelowanie procesów zachodzących w przemyśle spożywczym, w tym transport żywności, pakowanie, ogrzewanie i zamrażanie;

    b) Modelowanie transportu słomy i ziarna, modelowanie ciężkiego sprzętu rolniczego na przykładzie brony talerzowej;

    c) Modelowanie procesu powlekania i suszenia tabletek, w tym wydajności procesu mieszania i rozkładu temperatury w wyniku konwekcji i przewodzenia ciepła;

    d) Modelowanie procesu transportu i przetwarzania złóż i skał, w tym procesu kruszenia pod kątem zużycia maszynowego i wpływu zużycia na dany proces;

    e) Modelowanie pasm włosów przepływających w odkurzaczu przedstawia zachowania takie jak elastyczność i interakcja między włóknami, w tym wpływ płynów na włókna.

Czas: 3 października 2019 roku, godzina 10:00 – 15:00

Miejsce: Aleja Legionów 4, Bytom

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!