» Referencje Klientów MESco

Referencje Klientów MESco

“Produkujemy i projektujemy systemy niezawodnych mocowań dla przemysłu samochodowego oraz innych sektorów przemysłu co oznacza, że nasze produkty muszą spełniać wysokie wymagania oraz oczekiwania w zakresie jakości, kosztu wykonania oraz terminu dostawy. Dlatego tak ważny był dla nas wybór oprogramowania i dostawcy wspierającego proces projektowy.

Szukaliśmy partnera, który pomoże nam wykorzystać pełny potencjał oprogramowania, firmy z doświadczeniem i wiedzą praktyczną. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą MESco, a naszym oprogramowaniem do symulacji komputerowej jest ANSYS. Zaangażowanie specjalistów z MESco było kluczowe. Jest to bardzo elastyczny zespół, którego rady i wiedza pomogły nam uniknąć wielu problemów przy wdrożeniu, a ich wsparcie techniczne ma istotny wpływ na płynność prac projektowych.

W związku z powyższym gorąco polecamy współpracę z MESco”

Arkadiusz Lupierz, Kierownik działu R&D

Zobacz referencje

COMMON S.A. Jest producentem wysokiej klasy sprzętu, służącego do opomiarowania przepływu gazu. Jest to w 100% polska firma. Dzięki zastosowaniu oprogramowania ANSYS oraz dzięki współpracy z MESco udało się podnieść innowacyjność produktów COMMON i wyznaczyć najlepsze kierunki rozwoju. Równocześnie zredukowano ilość fizycznych prototypów i skrócono czas rozwoju produktu.  Zobacz film z referencjami

Jako dostawca oprogramowania ANSYS, szkoleń i wsparcia technicznego dla TechnipFMC, firma MESco Sp. z o.o. świadczy usługi, z których jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani. Specjaliści MESco odznaczają się dużym zasobem wiedzy i doświadczenia, a co najważniejsze – potrafią się dzielić tymi umiejętnościami z naszymi inżynierami.

Ponadto MESco dostarcza wsparcie techniczne w bardzo szerokim zakresie i w bardzo sprawny sposób. Szybkość i trafność udzielanych odpowiedzi znacznie ułatwia pracę specjalistom z naszej firmy.

Tym samym polecamy współpracę z firmą MESco ponieważ jest to solidny Partner w realizowaniu zadań z obszaru analiz numerycznych.

Robert Rajca, Engineering Manager – SPS

TB Hydro od wielu lat korzysta z usług MESco i technologii ANSYS przy projektowaniu swoich produktów. Dzięki dokładności wyników dostarczanych przez oprogramowanie ANSYS nasz każdy produkt spełnia oczekiwania Klientów, założenia projektowe, a co najważniejsze – projekty są kończone w odpowiednim terminie. Co więcej, dzięki ANSYS mogliśmy zacząć podejmować wyzwania projektowe wcześniej niedostępne dla naszej firmy. Technologia ANSYS jest kluczowym elementem naszego procesu rozwoju produktu. Wysoki poziom kompetencji pracowników MESco pozwolił na sprawne wdrożenie oprogramowania ANSYS, a wykonywane w MESco symulacje i transfer know-how pozwala na budowanie wiedzy naszych inżynierów niezbędnej do tworzenia nowej jakości na rynku.”

Eugeniusz Szafer, Prezes Zarządu

Zobacz referencje

“Oprogramowanie ANSYS Mechanical stosujemy w dziale badawczo-rozwojowym WDX S.A.. Możliwość symulacji numerycznych daje nam pewność niezawodności oferowanych przez nas konstrukcji regałów oraz podniesienie konkurencyjności stosowanych przez nas rozwiązań składowania materiałów. Możliwość weryfikacji i optymalizacji wdrażanych produktów na etapie projektowania pozwala nam zaoszczędzić czas i koszty ich wdrożenia, a naszym Klientom daje pewność, że oferowane im produkty transportu i załadunku przewyższają swoimi parametrami rozwiązania konkurencyjne, a przy tym są niezawodne.

Zanim podjęliśmy decyzję o współpracy z MESco sprawdziliśmy wielu dostawców i różne systemy do symulacji komputerowej. MESco wyróżnia profesjonalizm, wiedzą i elastyczność. Przeprowadzone szkolenia pozwoliły nam w pełni zrozumieć możliwości posiadanych narzędzi i skutecznie wdrożyć oprogramowanie ANSYS w proces projektowy.Wysoki poziom kompetencji pracowników MESco daje nam pewność profesjonalnego wsparcia kluczowych działań naszej firmy.

Z pełnym przekonaniem polecamy współpracę z firmą MESco oraz oprogramowanie ANSYS.”

Marek Skrzeczyński, Wiceprezes Zarządu

Zobacz referencje

Dzięki oprogramowaniu ANSYS jesteśmy w stanie dobrze oszacować parametry pracy finalnego produktu długo przed jego powstaniem. Jest to dla nas niezwykle istotne ponieważ nie prowadzimy produkcji seryjnej – każda konstrukcja ma spełniać indywidualne potrzeby Klienta. ANSYS Workbench pozwala na weryfikację i optymalizacje produktów Seco/Warwick w zakresie, dokładności i szybkości niedostępnym w żadnym innym oprogramowaniu.

Dzięki współpracy z MESco możemy w pełni korzystać z możliwości zakupionych modułów. Polecamy zarówno oprogramowanie ANSYS jak i współpracę z MESco Sp. z o.o.

Bartosz Klinowski, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu

Zobacz referencje

EthosEnergy Poland S.A. pragnie wyrazić swoją pozytywną opinię na temat współpracy z firmą MESco Sp. z o.o. ul, Górnicza 20a, 42-600 Tarnowskie Góry. Firma ta jest  naszym partnerem w dziedzinie symulacji komputerowych. Dostarcza nam oprogramowanie ANSYS wraz z niezbędnym wsparciem technicznym oraz przeprowadza szkolenia dla kadry inżynierskiej. Wdrożenie narzędzi ANSYS pozwoliło naszej firmie na poszerzenie zakresu realizowanych projektów oraz optymalizację konstrukcji, co bezpośrednio wpłynęło na niezawodność oraz efektywność kosztową projektowanych maszyn elektrycznych.

Współpracując z nami, firma MESco Sp. z o.o. udowodniła, że jest sprawdzonym, rzetelnym i godnym zaufania partnerem biznesowym i zasługuje w pełni na rekomendacje jako profesjonalny dostawca oprogramowania ANSYS oraz usług inżynierskich.

Rafał Maniara, Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju

Zobacz referencje

“Inżynierowie Rockwell Automation używają narzędzi do symulacji komputerowych od lat. Zdecydowaliśmy się rozwijać nasz produkt używając oprogramowania Ansys ze względu na najwyższy poziom dostarczanych narzędzi. Platforma Workbench pozwala nam rozwiązywać problemy multidyscyplinarne, obejmujące całą fizykę ujętą w naszych urządzeniach. Od kilku lat współpracujemy również z firmą MESCO. Przez ten czas udało nam się zrealizować wiele wspólnych projektów. Współpraca zawsze przebiegała na najwyższym poziomie merytorycznym.”

– Artur Wiertek, Manager – Mechanical & Hardware Design, Low Voltage Drives

Zobacz referencje

„Spośród narzędzi do symulacji przepływów zdecydowaliśmy się wybrać pakiet ANSYS CFX głównie ze względu na jego unikalne możliwości w zakresie ruchu ciała sztywnego oraz zaawansowane techniki budowy siatki dające dobre odwzorowanie geometrii.Uniwersalne środowisko ANSYS Workbencha stanowi platformę pod potencjalną rozbudowę o dodatkowe pakiety, które obejmują większość procesów fizycznych interesujących dla konstruktorów aparatury pomiarowej.Ponadto ANSYS posiada obecnie dominującą pozycję na rynku i w branży wodomierzy. Jest już w tej chwili powszechnie stosowanym narzędziem u czołowych producentów tej gałęzi przemysłu”

– Mikołaj Zarzyński, Senior Engineering Specialist, Apator Powogaz

Pozostałe referencje:

„W ANSYS uzyskujemy zbieżność wyników symulacji z rzeczywistością na poziomie powyżej 99%. Pozwala nam to na optymalizację w skali i dokładności niedostępnej w żadnym innym oprogramowaniu. Szybkość i kompletność uzyskiwanych wyników bardzo szybko buduje świadomość zespołu na temat osiągów projektowanego produktu i zjawisk fizycznych towarzyszących jego działaniu.”

– Mateusz Pawłucki, Aerodynamics Engineer w firmie Flytronic Sp. z o.o.

Rozwój HYDRO-VACUUM S.A. i zajmowanie wysokiej pozycji na rynku jest zasługą podejmowanych działań badawczo-rozwojowych, co nie byłoby możliwe bez własnego Działu B+R, wyposażonego w odpowiednie narzędzia, w tym oprogramowanie ANSYS CFX/CFD do obliczeń numerycznych. Dzięki wykorzystaniu rezultatów pracy działu badawczo-rozwojowego oferujemy produkty, których szeroko rozumiana jakość nie odbiega od światowego poziomu. Celem prac rozwojowych fabryki jest oprócz dostosowania produktów do wymagań warunków pracy, uzyskanie najwyższej efektywności energetycznej ofertowanych urządzeń. Przewagę konkurencyjną firmy w stosunku do innych producentów, budujemy dzięki elastyczności w doborze produktów optymalnych dla klienta oraz świadczeniu usług przez naszych doradców technicznych.

– Wojciech Grabowski, Prezes Zarządu Hydro-Vacuum S.A.

Zobacz treść Raportu Rynku B+R w Polsce z którego pochodzi powyższy cytat

Zobacz referencje

W roku 2014 MESco wykonało dla NEWAG S.A. symulację testu zderzeniowego i analizę statyczną zmodernizowanej konstrukcji lokomotywy SM42. Firma MESco wywiązała się ze swych zobowiązań należycie, a wykonane analizy numeryczne zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny ze sztuką inżynierską. W wyniku pomyślnie zakończonego projektu NEWAG S.A. postanowiło zakupić oprogramowanie ANSYS, a firma MESco dostarczyłam wysokiej jakości szkoleń, które pozwoliły naszym konstruktorom na świadomą pracę w oprogramowaniu ANSYS.

W związku z powyższym rekomendujemy firmę MESco jako solidnego i rzetelnego partnera w zakresie analiz numerycznych metodą elementów skończonych i w zakresie wdrożenia oprogramowania ANSYS.

– Michał Drewniok, Dyrektor pionu zakupów

Zobacz referencje

Firma Woodward Poland Sp. z o.o. Bardzo dobrze ocenia współpracę z firmą MESco w zakresie dostaw oprogramowania, szkoleń i pomocy technicznej. Współpraca przebiega bez zastrzeżeń. MESco w sposób rzetelny odpowiada na nasze potrzeby. Mając na uwadze dotychczasową współpracę i korzyści z niej wynikające możemy polecić firmę MESco jako wiarygodnego i kompetentnego Kontrahenta.

– Tomasz Wenecki, Engineering Manager

Zobacz referencje

ANSYS daje nam bardzo szeroką gamę narzędzi do symulacji komputerowej. Od inżynierskiego systemu CAD po niezwykle funkcjonalny pre i postprocessing – całość na jednej platformie ANSYS Workbench. Dodatkowo dzięki technologii ANSYS uzyskujemy wiarygodne wyniki i możemy analizować nasze konstrukcje na etapie projektowym oraz wprowadzać rozwiązania, których nie znaleźlibyśmy podążając tradycyjną ścieżką rozwoju

– Marcin Halski, Head of engineering in Poland and Slovakia

Zobacz referencje 

Firma MESco Sp. z o.o. dostarcza MMC SHIP DESIGN & MARINE CONSULTING Sp. z o.o. oprogramowanie ANSYS wraz ze wsparciem technicznym. Wdrożenie narzędzi ANSYS pozwoliło naszej firmie na poszerzenie zakresu realizowanych projektów, a wysokiej jakości wsparcie techniczne ze strony MESco Sp. z o.o. umożliwia nam w pełni korzystać z możliwości zakupionego oprogramowania. Niniejszym polecamy zarówno usługi firmy MESco Sp. z o.o. jak i oprogramowanie ANSYS.

– Cezary Rubelek, President, CFO

Zobacz Referencje