» Przetłaczanie rur stalowych

Przetłaczanie rur stalowych

Symulacja przetłaczania końcówek rur w celu zmniejszenia średnic zewnętrznych na ich końcach.

     Celem symulacji było określenie najbardziej odpowiedniego kształtu narzędzia dla wykonania przetłoczenia w pojedynczej operacji. Warto zauważyć że po przetłoczeniu następuje efekt relaksacji sprężystej zmieniający przetłoczoną średnicę.

     W symulacji użyto materiałów z charakterystyką plastyczną pobraną z testów wytrzymałościowych oraz zaawansowanych algorytmów kontaktu między innymi z zależnością wartości współczynnika tarcia od nacisku.

Zmniejszanie średnicy rury, naprężenia zredukowane