Projektowanie oraz weryfikacja połączeń śrubowych zgodnie z normą VDI 2230

Czas trwania: 2 dni

Cena za osobę:

Cena standardowa2 400,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS1 920,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni1 920,00 PLN/netto
Studenci1 200,00 PLN/netto

Poziom: zaawansowany. Zalecana znajomość materiału z kursu MES dla praktyków,

Cel Kursu:

Celem kursu jest omówienie problemów wynikające z modelowania i weryfikacji wytrzymałościowej połączeń śrubowych w ANSYS Workbench. Wykorzystanie programu ANSYS do obliczeń połączeń śrubowych w połączeniu z metodologią normy jest szybkim i niezawodnym sposobem na poradzenie sobie z wadami podejścia analitycznego, jak i również z trudnościami w interpretacji wyników (Peak stress).

Norma VDI 2230 opisuje kolejne kroki postępowania przy doborze śrub oraz weryfikację ich wytrzymałości. Norma ta została podzielona na dwie części, pierwsza z nich odnosi się do metody analitycznej, natomiast druga do metody MES.

Dla kogo?

Kurs jest skierowany do analityków chcących zapoznać się z z teorią i praktyką związaną z symulacjami połączeń śrubowych.Program:

  1. Modelowanie połączeń śrubowych w analizach numerycznych na podstawie normy VDI 2230 Part 2:
  2. Projektowanie połączenia śrubowego na podstawie normy VDI 2230 Part 1 – metoda analityczna.
  3. Omówienie schematu sił dla połączenia śrubowego.
  4. Omówienie normy VDI 2230 – part I i II.
    • Omówienie klas połączeń śrubowych;
    • Wprowadzenie danych ilościowych z analizy numerecznej.
  5. Weryfikacja połączeń śrubowych z analizy MES zgodnie z normą VDI 2230 Part 1.
  6. Porównanie różnych metod modelowania połączeń śrubowych.