Programowanie w ANSYS APDL

Czas trwania: 1 dzień

Cena za osobę:

Cena standardowa900,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS700,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni700,00 PLN/netto
Studenci500,00 PLN/netto

Poziom: Średniozaawansowany, preferowana znajomość tworzenia symulacji w środowisku ANSYS Workbech

Cel kursu:

Kurs skupia się na podstawach programowania oraz referencji składni języka APLD. Poruszane zagadnienia są uniwersalne i oderwane od konkretnych zagadnień fizycznych. Ćwiczenia przedstawiają praktyczne algorytmy wykorzystywane w pracy w działach badawczych np. budownictwa, energetyki, automotive itp.Ćwiczenia oraz przykłady oparte są o środowisko tradycyjne ANSYS (ANSYS Classic/”Czarny” ANSYS) umożliwiające programowe podejście do symulacji. 

Dla kogo?

Kurs jest skierowany do inżynierów, którzy chcą wykonywać symulacje, które są problematyczne w środowisku ANSYS Workbench. 

Program: 

1. APDL Składnia
2. Logika wyboru i komponenty
3. Elementy i ich atrybuty
4. Układy współrzędnych
5. Warunki brzegowe (użycie tabel)
6. Postprocessing
7. Użycie parametrów (skalary tablice)
8. Funkcje programistyczne (pętle, warunki etc.)
9. Zapis i odczyt danych z pliku
10. APDL w środowisku Workbench 

Szczegóły wydarzenia