Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

ParticleWorks

Particleworks jest kolejnym, po Rocky DEM produktem w naszym portfolio wykorzystującym metodę bezsiatkową, tym razem do modelowania zachowania płynu. Wykorzystane podejście MPS (Moving Particle Simulation) zakłada dyskretyzację samego płynu (nie całej domeny), za pomocą sferycznych cząstek. Mamy tu więc znacznie mniejszą ilość elementów wynikającą z braku konieczności dyskretyzowania nieinteresującego nas obszaru. Można tego dokonać poprzez zaniechanie oddziaływania lżejszego i mniej lepkiego ośrodka na badaną ciecz (np. powietrza na wodę, olej itp.). W przypadku, gdy jest konieczne uwzględnienie takiego oddziaływania (np. wypieranie powietrza z formy), oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji wielofazowej. Różnica między metodą objętości skończonych a metodą ruchomych cząstek w kontekście dyskretyzacji modelu została przedstawiona na poniższej grafice:

Metoda MPS: PW1  Metoda CFD: PW2

W przypadku, gdy analizowany jest dodatkowo przepływ ciepła wewnątrz ciał stałych, wymagana jest również ich dyskretyzacja. Odbywa się to identycznie jak w przypadku płynu, z tą różnicą, że cząstki te nie mają możliwości ruchu.

Zastosowanie metody

Particleworks ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie klasyczne podejście CFD okazuje się problematyczne lub niemożliwe w zastosowaniu, to znaczy wszędzie tam gdzie modelowanie powierzchni swobodnej jest trudne lub niemożliwe ze względu na wykonalność (gęstość siatki). Program ten został napisany do celów modelowania smarowania przekładni zębatych ale z sukcesami radzi sobie z zagadnieniami chlapania, rozbryzgów, mieszania, modelowania cieczy nienewtonowskich i wielu innych. Jako wynik uzyskujemy wszystko to, co oferuje klasyczne podejście CFD a dodatkowo mamy możliwość generacji powierzchni swobodnej (i eksport jako plik STL) oraz powierzchni zwilżanej.

ParticleWorks skraca więc do minimum czas pre-processingu. Użytkownik nie skupia się tutaj na utworzeniu poprawnej geometrii, przewidywania obszaru wystąpienia powierzchni swobodnej w celu zagęszczenia siatki itp. Powierzchnia ta jest tu modelowana z równą dokładnością w całej domenie i jej rozdzielczość zależna jest jedynie od rozmiaru cząstek, którymi został dyskretyzowany płyn. Zamiast tego użytkownik skupia się tu na samej fizyce badanego zjawiska. Dodatkowo, wykorzystując do obliczeń kartę graficzną, mamy możliwość znacznego przyspieszenia samego rozwiązania zadania. Co więcej, użytkownik ma możliwość wykorzystania czasu obliczeń na wstępny post-processing. W związku z tym, przy wykorzystaniu Particleworks, czas pracy inżyniera jest zagospodarowany możliwie najwydajniej.

MESco wykonuje zlecenia z wykorzystaniem oprogramwoania ParticleWorks, prowadzimy też szkolenia i wdrażamy to oprogramowanie u Klientów.

 

Kontakt z MESco

 

 

Strona producenta

 

Oprogramowanie

SZKOLENIA

USŁUGI MESCO