Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

Spis Treści:

 

ANSYS DesignSpace to najbardziej podstawowy moduł do symulacji mechanicznych oprogramowania ANSYS. Obecnie ANSYS silnie rozwija linie produktów Discovery Live które jeszcze lepiej spełniają oczekiwania konstruktorów.  


Licencja ANSYS DesignSpace działa wyłącznie w środowisku ANSYS Workbench.

Zestaw możliwości ANSYS DesignSpace został dobrany w oparciu o wieloletnie doświadczenia firmy ANSYS Inc. w wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES) do analiz konstrukcji mechanicznych. Narzędzie to udostępnia podstawową funkcjonalność rozbudowanego solvera ANSYS, skupiając się przy tym na jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi i szeroko rozwiniętym systemie pomocy. Te cechy są szczególnie ważne dla osób mających niewielkie doświadczenie w analizach złożonych konstrukcji za pomocą metod numerycznych.

Moduł rozwiązujący (solver) ANSYS DesignSpace jest tym samym modułem który używany jest w innych programach ANSYS. Zapewnia to poprawność i dużą wiarygodność uzyskiwanych wyników.

      W przeciwieństwie do znanych systemów inżynierskich ANSYS DesignSpace charakteryzuje niezależnie od narzędzi CAD środowisko graficzne Workbench. Dzięki wykorzystaniu rodzimych mechanizmów transferu plików geometrii, możliwe jest bardzo silne zintegrowanie DesignSpace z większością popularnych programów CAD. Oprócz możliwości bezpośredniego importu geometrii z systemu CAD, interfejsy graficzne umożliwiają import geometrii w formatach niezależnych, jako ACIS (SAT), STEP czy Parasolid.

      System DesignSpace jest doskonały do symulacji złożeń jak i wydzielonych części. Jeśli importowany model składa się z wielu brył, zespołów, DesignSpace automatycznie wykrywa interakcje między nimi i definiuje kontakt. Z CAD przejmuje zarówno nazwy części, dane materiałowe, nazwy zestawów jak i parametry dla wszystkich interesujących nas części. Możliwa jest także manipulacja pobranymi parametrami geometrycznymi i wysłanie ich wstecz do aktualizacji.

    W momencie gdy zachodzi potrzeba zmiany lub szybkiej poprawy geometrii dla symulacji w DesignSpace, można wykorzystać moduł ANSYS DesignModeler. Pozwala on na tworzenie, sprawdzenie oraz modyfikację modelu geometrycznego wewnątrz środowiska ANSYS Workbench, bez potrzeby odwoływania się do zewnętrznego programu.

 

Widok środowiska ANSYS Workbench
Interface programu ANSYS DesignSpace

     Program ANSYS DesignSpace w swoim założeniu jest narzędziem dla inżynierów którzy nie posiadają dużych umiejętności w dziedzinie modelowania MES. Proces przygotowania analizy jest na wielu etapach wspomagany przez zaimplementowane narzędzia pomocy i automatyzacji. Należy tu wymienić kreator analiz, narzędzie które uczy obsługi jak i wspomaga podejmowanie decyzji. Dzięki niemu, po wczytaniu geometrii, zadaniu obciążeń i rozwiązaniu, nowy użytkownik zaraz może przejść do przeglądania wyników. Na zakończenie analizy, program automatycznie wygeneruje czytelny raport z przeprowadzonej analizy i przedstawi go w postaci np. pliku MS.Word.

      Zaawansowani inżynierowie nie będą zawiedzeni możliwościami środowiska. Mogą oni mieć wpływ na każdy etap analizy, od definicji danych materiałowych po rodzaj wyprowadzanych wyników. Przykładowo, dane materiałowe można uzależniać od temperatury lub możliwe jest korzystanie z baz materiałowych. Skrupulatni analitycy mogą zmienić rozkład elementów skończonych, zagęszczać lub rozrzedzać, a także wybierać spośród wielu metod podziału. Również możliwe jest włączenie analizy zbieżności wyniku w zależności od gęstości siatki.

      Wiele spośród opcji kontaktu może zostać zmienionych w celu poprawy dokładności lub przyspieszenia analizy. Inżynierowie mogą stosować kontakty liniowe (związany lub z poślizgiem) jak i nieliniowe (z poślizgiem, bez tarciowy lub rozrywany) dostosowując interakcje tak, aby najbliżej odzwierciedlić rzeczywistą pracę konstrukcji. Środowisko udostępnia ponad trzydzieści mechanicznych i termicznych rodzaj podparć i obciążeń z wieloma dodatkowymi wariantami. Daje to sposobność tworzenia odwzorowywania bardzo skomplikowanych układów wymuszeń. Ponaddto, każde z obciążeń może być skonfigurowane w oddzielnym układzie współrzędnych i według oddzielnej historii.
Ustawienia analizy mogą prowadzić do wykonania zarówno analiz w układzie płaskim (PSO PSN itp) jak i przestrzennym 3D. Wymuszenia mogą zostać podane w postaci funkcji, tablic lub sekwencji kolejnych kroków. Takie podejście pozwala badać tak zaawansowane układy jak np wpływ zmian kolejności dokręcania śrub na ułożenie uszczelnienia.

      W ocenie pracy konstrukcji pomoże intuicyjne wyświetlenie odpowiednich wyników w interesujacych miejscach. Dostępne jest wiele typów wyników zarówno naprężeń, jak i odkształceń, deformacji, współczynników bezpieczeństwa, reakcji i temu podobnych. Wymagający, mogą wyprowadzać je w zdefiniowanych układach współrzędnych, cylindrycznych lub kartezjańskich. Sama graficzna prezentacja wyników jest także mocno rozbudowana. Rezultaty można prezentować na dowolnie wybranych obiektach lub ich częściach jako kolorowe mapy, kontury czy izopowierzchnie. Możliwe jest także wyznaczenie zmienności wyników po zdefiniowanej ścieżce w postaci wykresu. dochodzą zaawansowane możliwości animacji i w pełni konfigurowalny raport.


Poprzednia Następna »

ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA