Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

Narzędzie stworzone dla prostej i efektywnej definicji warstwowych kompozytów. Pozwalające równie łatwo wykonywać edycję stworzonych reprezentacji kompozytów jak prosto wykonywać operacje  post-procesu. W połączeniu z narzędziami do analiz wytrzymałościowych takimi jak moduł ANSYS Mechanical APDL, stanowi bardzo silne narzędzie do weryfikacji numerycznej kompozytów.

 

Pełna integracja od intefejsu CAD po analizę wytrzymałościową.

Dostarcza dedykowanych funkcji związanych z procesem technologicznym otrzymywania kompozytów warstwowych dla pre- i post procesora.
 


Proste tworzenie zestawu warstw.


Dostarcza narzędzi do właściwej oceny wad i zniszczenia, a także informacji technologicznych takich jak:  laminacja czy identyfikacja warstw.

ACP pozwala na unikalną analizę zniszczeń w oparciu o:
- proste kryteria (maks. naprężenie) po wyszukane kryteria dla kompozytów (Puck, Hashin, Cuntze)
- wewnętrzne ścinanie, naprężenia normalne dla elementów shells
- zniszczenie przebiegające na grubości

Kombinację kryteriów uszkodzeń z kryterium pokrycia:
- 3D wymiarowa implementacja głównych kryteriów (Tsai-Hill, Hashin, Puck itd.)
- Możliwość tworzenia własnego kryterium

Wyniki mogą być prezentowane jako:
- Dominujące kryterium zniszczenia
- Wartości krytyczne warstwy
- Określanie współczynników bezpieczeństwa np. na bazie wartości granicznych naprężeń
- Standardowe prezentacje wyników (np.naprężeń ) na warstwach.

Przykładowy postproces wskazujący jakie kryterium zostało przekroczone.Animacje on-line przedstawiające oprogramowanie w akcji i inne z nim związane zagadnienia:

01_Composite_Basics
02_acp_mot
03_Live_Demo


W razie pytań prosimy o kontakt

ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA