Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

 

    ANSYS Fatigue module jest bardzo użytecznym oraz szybkim narzędziem do obliczeń niskocyklowej i wysokocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej. Dzięki niemu możliwa jest symulacja w oparciu o zależności naprężeniowe, (np. Wohlera) lub odkształcenia (np. Manson-Coffin). 

    W wyniku obliczeń zmęczenia uzyskuje się trwałość lub porcję zniszczeń wg Palmgrena-Minera a także wskaźniki bezpieczeństwa w odniesieniu do lokalnej lub nieskończonej trwałości zmęczeniowej. Możliwa jest analiza przy założeniu stałej lub zmiennej amplitudy obciążenia oraz dla obciążeń proporcjonalnych i nieproporcjonalnych. Ponadto instalacja modułu wraz z licencją DesignSpace rozszerza jej możliwości o funkcje superpozycji rozwiązań liniowych.

Możliwości modułu.

    Analiza wysokocyklowa

  • Transformata naprężenia średniego: wg Goodmana, Gerbera, Soderberga, oraz interpolacja pomiędzy krzywymi zmęczeniowymi
  • Obciążenie: Stała amplituda, Zmienna amplituda, Analiza nieproporcjonalna
  • Korekcja krzywych ze względu na czułość na działanie karbu
  • Wyniki: Trwałości, Porcji zniszczeń, Współczynnika bezpieczeństwa, Histogram Rainflow, Histogram Zniszczeń, Odpowiednik naprężeń niszczących, Wskaźnik Biaxiality

    Analiza wysokocyklowa

  • Transformata naprężenia średniego: wg Morrow oraz Smith Watson Topfer
  • Obciążenie: Stała amplituda, Zmienna amplituda, Analiza nieproporcjonalna
  • Korekcja krzywych ze względu na czułość na działanie karbu
  • Wyniki: Trwałości, Porcji zniszczeń, Współczynnika bezpieczeństwa, Histogram Rainflow, Histogram Zniszczeń, Pętla Histerezy, Naprężenia i odkształcenia w dnie karbu wg Neubera, Wskaźnik Biaxiality

Przykład zastosowania

    Ze względu na rosnącą konskurencyjność w przemyśle mechanicznym, analizy zmęczeniowe są coraz większa koniecznością. Dzięki wykonaniu poprawnego określenia trwałości lub zmiany trwałości różnych wariantów konstrukcji można zaoszczędzić znaczne koszty związane z remontami, zaplanować przeglądy a przede wszystkim podnieść renomę firmy.

    Moduł ANSYS Fatigue dostarczając podstawowej funkcjonalność w analiz zmęczeniowych wnosi nowe wskaźniki do analizy konstrukcji. Seria uzyskiwanych wyników pozwala określić precycyjnie niebezpieczne miejsca w konstrukcji, które nie muszą pokrywać się z niebezpiecznymi regionami wykrytymi analizie w statyki.

    Elementy takie jak złącza spawane, otwory i inne karby są naturalnie predeterminowane do zniszczenia zmęczeniowego. Dzięki ANSYS Fatigue możliwe jest określenie ich trwałości i poprawienie konstrukcji.
 
Obecnie wszystkie moduły mechaniczne ANSYS, oprócz DesignSpace zawierają ANSYS Fatigue Module. 

ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA