Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

ANSYS Electronics

Podczas procesu projektowania maszyny użytkownik wybiera spośród dostępnych szablonów interesujący go rodzaj maszyny, a następnie definiuje parametry geometryczne m.in. takie jak średnica wewnętrzna/zewnętrzna stojana, rodzaj i wymiary żłobka, przypisuje własności materiałowe, a także definiuje topologię uzwojenia.

 

21
 

Po ustawieniu wymaganych parametrów za pomocą jednego klawisza uruchamia analizę i otrzymuje kompleksowe informacje dotyczące m.in. parametrów ruchowym maszyny (moc, napięcie, prąd, sprawność), wartości indukcji magnetycznej w zębie, ilości materiałów wymaganych do wykonania prototypu, a także wartości rezystancji i indukcyjności uzwojeń oraz długości zwojów w tym połączeń czołowych.

 

 

ANSYS RMxprt jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem ANSYS Maxwell (w ramach zunifikowanej platformy AEDT - ANSYS Electronics Desktop) umożliwiając konstruktorowi przygotowanie kompletnego modelu polowego bezpośrednio za pomocą jednego kliknięcia bezpośrednio z programu RMxprt. Program automatycznie przygotowuje model (2D lub 3D) w Maxwellu zawierający geometrię, dane materiałowe, warunki brzegowe z uwzględnieniem występujących w modelu symetrii, definiuje uzwojenie, wymuszenia oraz przygotowuje obwód zasilający – tak przygotowany model umożliwia uruchomienie analizy polowej z wykorzystaniem metody elementów skończonych w Maxwellu.

 

ANSYS RMxprt


RMxprt korzystając z klasycznego podejścia do projektowania wirujących maszyn elektrycznych oraz zaimplementowanych równań analitycznych wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku umożliwiając bardzo szybkie prototypowanie maszyn, a także pozwala na lepsze poznanie wpływu poszczególnych parametrów na własności ruchowe maszyn umożliwiając użytkownikowi przeprowadzenie tysięcy analiz typu „what if” oraz wybór najlepszego wariantu lub też optymalizację istniejącej konstrukcji.

 

RMxprt

RMxprt oferuje szereg gotowych szablonów obliczeniowych m.in. dla maszyn indukcyjnych, synchronicznych, maszyn z elektronicznych komutatorem. Przejrzysty interface umożliwia użytkownikowi na szybkie wprowadzenie parametrów maszyny oraz na podejmowanie kluczowych decyzji w trakcie procesu prototypowania.

 

 

 Okno wyboru szablonu maszyny:

 

 Okno wyboru szablonu maszyny


Edycja rodzaju wirnika:


 

 Edycja rodzaju wirnika


Edycja rodzaju uzwojenia:


 

Edycja rodzaju uzwojenia


Edycja żłobka:

 

Edycja żłobka

 

Rodzaje maszyn dostępnych w RMxprt:

• Induction machines
        Single-phase motors
        Three-phase motors
• Wound-rotor motors and generators
• Synchronous machines
• Line-start PM motors
• Salient-pole motors and generators
• Non-salient pole motors and generators
• Brush commutated machines
• DC motors and generators
• Permanent magnet DC motors
• Universal motors
• Electronically commutated machines
• Brushless DC motors
• Adjustable-speed PM motors and generators
• Switched reluctance motors
• Claw-pole generators
• Axial-flux machine
 

maszyny RMxprt

ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA