Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

ANSYS Electronics

Spis Treści:

ANSYS Maxwell

ANSYS Maxwell jest czołowym programem do obliczeń dla inżynierów zajmujących się projektowaniem i analizowaniem urządzeń elektromagnetycznych i elektromechanicznych w środowisku 2D/3D. Przez wielu użytkowników program Maxwell kojarzony jest nadal z nazwą ANSOFT Maxwell, wynika to z faktu przejęcia na początku 2009 roku firmy ANSOFT przez ANSYS. Dzięki tej fuzji ANSYS zyskał nową grupę wyspecjalizowanych narzędzi do analiz elektromagnetycznych, układów elektrycznych, sterowania oraz symulacji pól sprzężonych.

                      

 

                                          

Dodatkowo dzięki unikalnym możliwościom odwzorowania przemieszczenia elementów umożliwia bardzo rzeczywistą symulację urządzeń takich jak silniki, siłowniki, transformatory, cewki, elektromagnesy itd.

              

 

Zaletą oprogramowania ANSYS Maxwell jest prosty interfejs oraz w pełni zautomatyzowany proces obliczeniowy wymagający od użytkownika jedynie stworzenia lub wczytania geometrii, przypisania własności materiałowych oraz określenia interesujących użytkownika wyników analizy np. obliczania sił, momentów, indukcyjności. Wykorzystując technologię adaptacyjnego tworzenia siatki program sam generuje odpowiednią siatkę elementów skończonych, dzięki czemu symulacja przestaje być skomplikowanym zagadnieniem.

               

Maxwell jest produktem kompletnym, tzn. oprócz solvera zawiera również narzędzie do modelowania geometrii w oparciu o prymitywy oraz algebrę Boole'a, dzięki czemu użytkownik nie potrzebuje dodatkowych narzędzi do tworzenia geometrii. ANSYS Maxwell jest w stanie automatycznie wygenerować siatkę dla rozwiązywanego zagadnienia redukując znacząco czas, który należy poświęcić na budowę siatki elementów skończonych. Dodatkowo istnieje możliwość parametryzacji danych wejściowych (np. automatyczna zmiana wymiarów geometrycznych lub wartości wymuszeń), wprowadzania własnych baz materiałowych oraz obliczania dodatkowych wielkości za pomocą wbudowanego w program kalkulatora Fields Calculator.

 

Wraz z programem Maxwell użytkownik otrzymuje również moduł Maxwell Circuit Editor, który umożliwia tworzenie prostych układów zasilających, które następnie mogą być wykorzystane do zadawania wymuszeń np. w cewkach silników.

           

ANSYS Maxwell pozwala również na generowanie modeli zredukowanych (macierzy odpowiedzi układu) jak również wykonywanie tzw. co-symulacji w programie ANSYS Simplorer umożliwiając użytkownikowi sprzężenie części elektromagnetycznej z kompletnym sterowaniem wykonanym w Simplorerze. Sprzężenie Maxwella z Simplorerem pozwala na połączenie nieliniowej części elektromagnetycznej układu z częścią obwodową umożliwiając projektowanie i analizę nie tylko pojedynczych komponentów, ale kompletnych systemów np. układów energoelektroniki czy systemów mechatroniki.


Poprzednia Następna »

ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA