Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

ANSYS Electronics

ANSYS IoT

Dzięki przejęciu wiodących producentów oprogramowania do analiz zjawisk elektromagnetycznych i projektowania układów półprzewodnikowych takich jak ANSOFT (2008r, za ponad 823mln $), Dellcross (2015r, kwota tajna)  i APACHE (2011r, za 314mln $) ANSYS stał się największym graczem w tej dziedzinie symulacji komputerowej. Systematyczna integracja z platformą ANSYS Workbench dodatkowo wzmocniła pozycję zakupionych technologii i poszerzyła dotychczasowe możliwości oprogramowania ANSYS.

DLACZEGO SYMULACJA?

Ciągły rozwój technologii powoduje, że produkty konsumenckie i przemysłowe posiadają coraz większą funkcjonalność, a co za tym idzie bardziej złożoną architekturę. Implementacja układów scalonych, w jak do tej pory prostych konstrukcjach, zwiększa walory użytkowe, ale równocześnie komplikuje proces projektowy produktu. Silnik samochodowy, żarówka czy telefon to obecnie urządzenia wyposażone w skomplikowane systemy elektroniczne lub elektromechaniczne wyposażone w układy zasilania, sterowania, a także urządzenia pomiarowe lub diagnostyczne.

Bez zastosowania symulacji komputerowej nie da się przewidzieć jaki wpływ na działanie układu elektronicznego ma otoczenie lub zastosowanie nowych komponentów – zarówno elektronicznych jak i mechanicznych. Badania na prototypach są kosztowne i nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do wymaganych zmian. Dlatego konieczne jest stosowanie symulacji komputerowej i to nie tylko poszczególnych elementów ale również kompletnych systemów (System Level Simulation).

ANSYS posiada obecnie najszerszą gamę narzędzi do symulacji zjawisk elektromagnetycznych na rynku.

 

Tabela możliwości modułów elektromagnetycznych ANSYS

 

 

ANSYS Workbech

 

 

ANSYS Motor-CAD

ANSYS MotorCADOprogramowanie ANSYS Motor-CAD, rozwijane przez firmę ANSYS, wspiera proces projektowania silników elektrycznych poprzez symulację komputerową. Firma Motor Design Limited jest niekwestionowanym liderem w tworzeniu zaawansowanych narzędzi i programów do szybkiego prototypowania maszyn elektrycznych.

Czytaj więcej...

ANSYS Electronic Desktop: wiele modułów - jeden interfejs

 FHSS1Wszystkie produkty elektromagnetyczne ANSYS posidają jeden interfejs - ANSYS Electronic Desktop (AEDT). Stworzenie AEDT było wymuszone zakupem między innymi firmy ANSOFT i Delcross, ponieważ wraz z nimi ANSYS przejął bardzo szeroką gamę narzędzi przeznaczonych do projektowania i symulacji pracy urządzeń radarowych, mikrofalowych i elektrycznych.

Czytaj więcej...

ANSYS HFSS - Projektowanie i symulacja pracy anten i układów elektronicznych

 hfss 3D 1ANSYS HFSS to Narzędzie do symulacji pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (rzędu MHz i więcej), falowodów, urządzeń mikrofalowych, anten, RF MEMS i RFIC. Wysoka dokładność analizy zapewniona jest przez użycie pełnofalowego sformułowania elementów skończonych oraz automatyczny, adaptacyjny algorytm generacji siatki. Umożliwia to stosowanie rozmiarów siatki o znacznie większych rozmiarach niż długość fali przy jednoczesnej minimalizacji błędu.

Czytaj więcej...

ANSYS Simplorer - symulacja sterowania

Simplorer

ANSYS Simplrer to moduł do symulacji sterowania obsługujący wiele domen fizycznych na raz. Dysponuje unikalnymi możliwościami łączenia elementów sterowania (elektryczych i mechanicznych) z symulacjami MBS, MES i CFD oraz modelami redukowanymi ROM. Współdziała między innymi z systemami symulacji ANSYS Mechanical, IceBoard, Maxwell, HFSS, ANSYS RigidDynamic czy CFX. 

Czytaj więcej...

ANSYS PExprt

ANSYS PExprt

ANSYS PExprt (Power Electronic expert) jest dedykowanym programem eksperckim do szybkiego prototypowania i optymalizacji elementów magnetycznych wykorzystywanych w energoelektronice (elementy indukcyjne, transformatory). Program wykorzystuje zalety klasycznego podejścia analitycznego połączonego z zastosowaniem metody elementów skończonych.

Czytaj więcej...

ANSYS RMxprt - projektowanie wirujących maszyn elektrycznych

4ANSYS RMxprt jest specjalistycznym narzędziem do projektowania wirujących maszyn elektrycznych bazującym na równaniach analitycznych oraz szablonach. Dzięki połączeniu z ANSYS Maxwell model analityczny można w automatyczny sposób zmienić, za pomocą jednego przycisku, na model geometryczny a następnie na model numeryczny. Dzięki temu proces projektowania bardzo szerokiego zakresu maszyn elektrycznych jest szybki.

Czytaj więcej...

ANSYS Maxwell - symulacje pracy maszyn elektrycznych

ANSYS Maxwell

ANSYS Maxwell jest oprogramowaniem do modelowania zagadnień związanych z polami elektromagnetycznymi niskiej częstotliwości, opierającym się na równaniach Maxwella. Pozwala na projektowanie i analizowanie dwu- i trójwymiarowych układów elektromagnetycznych i elektromechanicznych i elektrycznych z uwzględnieniem efektu naskórkowego, zbliżenia czy prądów wirowych.

Czytaj więcej...

ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA