Szukaj Logowanie Kontakt

oprogramowanie bg

 

Czym jest CAD-Reader

Jest to jednokierunkowy interfejs geometrii pozwalający wczytać geometrię bezpośrednio  z systemu CAD do ANSYS SpaceClaimDM (w skrócie SCDM) w środowisku Workbench. Bezpośrednie wczytywanie geometrii posiada dwie bardzo duże zalety:

 • oferuje oszczędność czasu (nie trzeba zapisywać/wczytywać do/z formatów uniwersalnych),
 • gwarantuje wykorzystanie w analizie geometrii o wyższej jakości (bezpośrednio z pliku oryginalnego geometria nie jest niepotrzebnie upraszczana).

Posiadając geometrię w SCDM, możemy ją albo od razu wysłać do ANSYS Workbench i rozpocząć obliczenia lub przed wysłaniem przygotować ją na potrzeby analizy za pomocą narzędzi dostępnych tylko w SCDM. Przykładowe operacje możliwe do wykonania za pomocą SCDM to np.: modelowanie belkowe (przypisywanie przekrojów poprzecznych do linii), modelowanie powłokowe (wyciąganie środkowych, definiowanie grubości), uzyskanie ciągłości siatki MES pomiędzy różnymi obiektami (różne bryły z różnymi danymi mat. ale połączone ze sobą poprzez ciągłośc siatki MES, a nie kontakt).   

            Dysponując SCDM mamy możliwość importu/eksportu geometrii z/do formatów przedstawionych na kolejnych stronach
   

Import

 Formaty plików wczytywane przez ANSYS SpaceClaim DM:

  - *.SCDOC     -    Natywny  format ANSYS SpaceClaim DM
  - *.SAT, *.SAB     -    Standard ACIS
  - *.DWG, *.DXF     -    AutoCAD
  - *.MODEL, *.EXP     -    CATIA V4
  - *.IDF, *.EMN     -    ECAD
  - *.IGS, *.IGES     -    Standard IGES
  - *.IPT, *.IAM     -    Inventor
  - *.PRT     -    NX
  - *.X_T, *.XMT_TXT,
  - *.X_B, *.XMT_BIN
      -    Standard Parasolid
  - *.PRT, *.ASM     -    PRO/ENGINEER
  - *.3DM     -    Rhino
  - *.SKP     -    SketchUp
  - *.SLDPRT, *.SLDASM     -    SolidWorks
  - *.STP, *.STEP     -    Standard STEP
  - *.STL     -    Standard STL
  - *.VDA     -    Standard VDA

Eksport:

Formaty plików możliwe do zapisania przez ANSYS SpaceClaim DM:

   - SCDOC  - Natywny  format ANSYS SpaceClaim DM
   - (sat, sab)  - ACIS
   - (dwg, dxf)  - AutoCAD
    - (pdf 3D)  - Acrobat
    - (igs, iges)  - IGES
   - (bip)  - Luxion KeyShot
   - (obj)  - Wavefront  OBJ
   - (x_b, xmt_bin, x_t, xmt_txt)  - Parasolid
   - (3dm)  - Rhino
   - (skp)  - SketchUp
   - (stp, step)  - STEP
   - (stl)  - STL
   - (vda)  - VDA-FS
   - (wrl)  - VRML
   - (xaml)  - XAML
    - (gif, jpg, png, bmp, tif)  - Image
     

 

ZASTOSOWANIA

ANSYS DLA MENADRŻERÓW

ANSYS WORKBENCH