Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

Poniżej znajduje się kilka przykładów symulacji które wykonywaliśmy w ANSYS Discovery Live i ANSYS AIM aby porównać wyniki (ANSYS AIM pracuje na solverach FLUENT, ANSYS Mechanical, Maxwell). Przykłady te pokazują jasno i wyraźnie, że nie ma lepszych narzędzi do szybkiego sprawdzania koncepcji niż ANSYS Discovery Live.

Przykład 1

Pierwszy przypadek to wspornik ramienia robota: celem symulacji było sprawdzenie wartości naprężeń zredukowanych w funkcji średnicy zaokrąglenia. Discovery Live pracowało na karcie GPU nVidia Quadro M5000, maksymalna rozdzielczość.

 

wspornik 1 wspornik 3

wspornik 3

 

Promień filetu Discovery Live [MPa]
Discovery AIM [MPa] Procent różnicy [%]
1 185.2  220.2  15.9
2 145.3  161.2  9.9
3  132.3  124.2  6.4
4  123.2 115.7  6.5
5 116.5 108.9  7.0

Przykład 2

Drugi przypadek: radiator. Symulacja stanu ustalonego radiatora wykonanego z aluminium. Pakiet który jest chłodzony generuje moc 5 Watów. Celem symulacji było sprawdzenie maksymalnych temperatur na płytce PCB w stanie równowagi. Obliczenia były wykonane na komputerze z kartą GPU nVidia K6000.

 

Radiator 1 Radiator 1 Radiator 1

 

Wyniki Discovery Live [°C] Discovery AIM [°C]
Procent różnicy [%]
Temperatura radiatora 42.9 42.6 <1
Temperatura pakietu chłodzonego 52.5 54.0

2

Przykład 3

Kolejnym przykładem jest symulacja pracy systemu wentylacyjnego. Celem symulacji było wyrównanie różnicy przepływu masowego na wylotach. Prędkość przepływu była ustalona na poziomie 3m/s, ciśnienie na wylocie: 0 Pa. Przypadek był liczony na komputerze z kartą GPU nVidia Quadro P5000. 

 

Wentylacja 3 Wentylacja 3 Wentylacja 3

 

 

Wylot Discovery Live [kg/s] Discovery AIM [kg/s] Procent różnicy [%]
Mass Flow Exit 1 0.0576 0.0583 1.2
Mass Flow Exit 2 0.0296 0.0266 11.2
Mass Flow Exit 3 0.0523 0.0603 13.2
Mass Flow Exit 4  0.0293 0.0261 12.2
Mass Flow Exit 5  0.0654 0.0717 8.8

 

Warto tu zauważyć że AIM potrzebował 288 iteracji aby reszty spadły do zera. Innymi słowy - musieliśmy trochę poczekać na wyniki.

Przykład 4

Następnym przykładem jest test na modelu testowym trójnika z zaworem motylkowym. Konstrukcja ma za zadanie mieszać ciecze o różnych temperaturach. Sprawdzana była wydajność konstrukcji dla częściowego otwarcia zaworu. Mieszana była woda o temperaturze 80 stopni i woda o temperaturze 20 stopni. Przedmiotem zainteresowania był profil prędkości i wartość temperatur na wylocie. Prędkość przepływu na poziomie 1.5 m/s. Prace były wykonane na komputerze z kartą GPU M2000M (laptop).

Zawór 3 Zawór 3 Zawór 3

 

Wynik Discovery Live Discovery AIM Procent różnicy [%]
Maksymalna prędkość, [m/s] 7.17 7.75 7.5
średnia temperatura na wylocie, [°C] 49 51.7 5.2

Przykład 5

Jednym z ostatnich przykładów jest analiza wytrzymałościowa osi traktora narażonej na duże momenty rzędu 70 000 N-m. Aby nie zarzucano nam, że pokazujemy jedynie niskie wartości różnić sprawdziliśmy również jak Discovery Live radzi sobie z bardzo sztywnymi i dużymi konstrukcjami. O ile w przemieszczeniach różnice są małe to w naprężeniach wyszły dość znaczne. Korzystaliśmy z komputera z kartą GPU nVidia Quadro P5000 wersja z 16Gb RAM.

 

Oś ciągnika 3 Oś ciągnika 3 Oś ciągnika 3

 

 

Wynik Discovery Live Discovery AIM Procent różnicy [%]
Maksymalne przemieszczenia, [m] 0.0037 0.00379 2.4
Maksymalna wartość
naprężeń zredukowanych, [MPa]
617.9 793.3 22.1

 

Przykład 6

Ostatnim przykładem jest analiza modalna (bardzo często wykonywana symulacja) płytki PCB wykonanej z materiału FR4. Wszystkie komponenty posiadają własności żywicy (epoxy). Punkt przytwierdzenia (warunek brzegowy fixed support) w miejscu 4 widocznych otworów na rogach. Model był liczony na komputerze z kartą GPU nVidia Quadro P5000.

 

PCB 3  PCB 3  PCB 3

 

 

 

Wynik Discovery Live [Hz] Discovery AIM [Hz] Procent różnicy [%]
Mod 1 303.2 288.8 5.0
Mod 2 622.4 592.3 5.0
Mod 3 835.2 791.5 5.5

 

Podsumowanie

Discovery Live ma tą zasadniczą zaletę, że dostarcza wyniki w czasie rzeczywistym. Bez względu na poziom zmian zarówno pod względem geometrii jak i warunku brzegowego - wyniki dostajemy niemal natychmiast. Jest jednak dużym zaskoczeniem nawet dla nas, że poziom zbieżności tych wyników z wiodącymi na rynku rozwiązaniami ANSYS jest tak wysoki.

Przenosząc to na proces projektowy i rozwoju produktu otrzymujemy bardzo dokładne wyniki symulacji bardzo niskim kosztem, a co najważniejsze: w bardzo wczesnej fazie projektowej. Daje to szerokie możliwości modernizacji procesu projektowego i jego znaczną optymalizację.

 

 

 

ANSYS DLA MENADRŻERÓW

ANSYS WORKBENCH

ZASTOSOWANIA