Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

Na wstępnie szczerze zachęcamy do odwiedzenia forum użytkowników produktów ANSYS Discovery na któym znajduje się ogromna ilość dobrze uszeregowanych materiałów pomocniczych: ANSYS Discovery Forum.

Samouczki w formie PDF:

Analizy wytrzymałościowe w przemyśle stoczniowym i offshore:

Studium przypadku:

 Zestaw filmików prezentujących możliwości ANSYS AIM:
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do kontaktu!

 

 

Wsparcie techniczne dla produktów ANSYS Discovery

ANSYS DLA MENADRŻERÓW

ANSYS WORKBENCH

ZASTOSOWANIA