Rocky DEM

Rocky DEM to proste i intuicyjne narzędzie do symulacji metodą elementów dyskretnych. Pełna integracja ze środowiskiem ANSYS Workbench umożliwia wykorzystanie wyników z symulacji DEM w analizach CFD i MES.

Rocky DEM ma zastosowanie nie tylko w przemyśle ciężkim ale w każdej gałęzi przemysłu, w której istotne jest zbadanie ruchu materiału sypkiego. Rocky DEM z powodzeniem wykorzystywany jest przez konstruktorów przenośników, sprzętu rolniczego ale również znajduje zastosowanie przy projektowaniu wszelkiego typu rozdrabniarek, mieszalników czy powlekarek do tabletek.