ANSYS Mechanical – oprogramowanie do symulacji MES

» Produkty » Oprogramowanie ANSYS » ANSYS Mechanical – oprogramowanie do symulacji MES

ANSYS posiada jeden z najdłużej rozwijanych kodów do symulacji MES (metoda elementów skończonych) na rynku. Efektem jest bardzo szeroka funkcjonalność ale i prostota i intuicyjność interfejsu. Dzięki temu praca w ANSYS jest skupiona na jej inżynierskich aspektach a nie wokół zapamiętywania komend lub skomplikowanego schematu pracy.

Wszystkie moduły ANSYS funkcjonują w jednym, spójnym środowisku pracy – ANSYS Workbench. Dzięki temu jedna siatka elementów skończonych, jedna geometria lub zestaw warunków brzegowych może być wykorzystywany w wielu różnych symulacjach.

ANSYS Additive Manufacturing

ANSYS Additive Manufacturing

Produkcja addytywna metali (eng. Metal Additive Manufacturing) jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi techniki. Dzięki produkcji addytywnej możliwe jest budowanie obiektów o wysoce...

czytaj dalej
ANSYS Composite Prep/Post ( ACP )

ANSYS Composite Prep/Post ( ACP )

Narzędzie stworzone dla prostej i efektywnej definicji warstwowych kompozytów. Pozwalające równie łatwo wykonywać edycję stworzonych reprezentacji kompozytów jak prosto wykonywać operacje ...

czytaj dalej