ANSYS mechanika

» Produkty » ANSYS » ANSYS mechanika

ANSYS posiada jeden z najdłużej rozwijanych kodów mechanicznych na rynku. Efektem jest bardzo szeroka funkcjonalność ale i prostota i intuicyjność interfejsu. Dzięki temu praca w ANSYS jest skupiona na jej inżynierskich aspektach a nie wokół zapamiętywania komend lub skomplikowanego schematu pracy.

Wszystkie moduły ANSYS funkcjonują w jednym, spójnym środowisku pracy – ANSYS Workbench. Dzięki temu jedna siatka elementów skończonych, jedna geometria lub zestaw warunków brzegowych może być wykorzystywany w wielu różnych symulacjach.

Opis licencji mechanicznych ANSYS

Opis licencji mechanicznych ANSYS

ANSYS posiada dwie linie produktów: dla analityków, gdzie środowiskiem pracy jest ANSYS Workbench oraz dla konstruktorów: ANSYS Discovery. Poniżej znajduje się lista zasadniczych...

czytaj dalej
ANSYS LS-DYNA – dynamika nieliniowa

ANSYS LS-DYNA – dynamika nieliniowa

ANSYS LS-DYNA to najpopularniejszy i najbardziej wszechstronny solver do symulacji komputerowych na rynku. Jest on rozwijany od ponad 40 lat i obecnie wyznacza granice technologii numerycznych w...

czytaj dalej
ANSYS Additive Manufacturing

ANSYS Additive Manufacturing

Produkcja addytywna metali (eng. Metal Additive Manufacturing) jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi techniki. Dzięki produkcji addytywnej możliwe jest budowanie obiektów o wysoce...

czytaj dalej
ANSYS Composite Prep/Post ( ACP )

ANSYS Composite Prep/Post ( ACP )

Narzędzie stworzone dla prostej i efektywnej definicji warstwowych kompozytów. Pozwalające równie łatwo wykonywać edycję stworzonych reprezentacji kompozytów jak prosto wykonywać operacje ...

czytaj dalej
CivilFEM

CivilFEM

MES dla konstruktorów i inżynierów budownictwa CivilFEM jest nakładką na jeden z najpotężniejszych programów MES na świecie. Kombinacja całkowicie zintegrowanych programów ANSYS i CivilFEM ...

czytaj dalej