ANSYS Mechanical – oprogramowanie do symulacji MES

» Produkty » Oprogramowanie ANSYS » ANSYS Mechanical – oprogramowanie do symulacji MES

ANSYS posiada jeden z najdłużej rozwijanych kodów do symulacji MES (metoda elementów skończonych) na rynku. Efektem jest bardzo szeroka funkcjonalność ale i prostota i intuicyjność interfejsu. Dzięki temu praca w ANSYS jest skupiona na jej inżynierskich aspektach a nie wokół zapamiętywania komend lub skomplikowanego schematu pracy.

Wszystkie moduły ANSYS funkcjonują w jednym, spójnym środowisku pracy – ANSYS Workbench. Dzięki temu jedna siatka elementów skończonych, jedna geometria lub zestaw warunków brzegowych może być wykorzystywany w wielu różnych symulacjach.

ANSYS Additive Manufacturing

ANSYS Additive Manufacturing

Produkcja addytywna metali (eng. Metal Additive Manufacturing) jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi techniki. Dzięki produkcji addytywnej możliwe jest budowanie obiektów o wysoce...

czytaj dalej
ANSYS Composite Prep/Post ( ACP )

ANSYS Composite Prep/Post ( ACP )

Narzędzie stworzone dla prostej i efektywnej definicji warstwowych kompozytów. Pozwalające równie łatwo wykonywać edycję stworzonych reprezentacji kompozytów jak prosto wykonywać operacje ...

czytaj dalej
MES dla użytkowników systemów CAD

MES dla użytkowników systemów CAD

ANSYS DesignSpace to najbardziej podstawowy moduł do symulacji mechanicznych oprogramowania ANSYS. Obecnie ANSYS silnie rozwija linie produktów Discovery Live, które jeszcze lepiej spełniają...

czytaj dalej