Cennik eCADFEM

Minimalnym pakietem startowym jest kwota 5500 Euro (5000 Euro do wykorzystania + 500 Euro opłaty startowej). eCADFEM domyślnie jest aktywny 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. 

W przypadku przekroczenia kwoty zawartej w pakiecie zużycie nadal jest liczone w trybie godzinowym według standardowego cennika i zostaje wystawiona faktura dodatkowa.

 

Pakiet startowy: 5000 Euro

Jednorazowa opłata startowa: 500 Euro

 

 

11 EUR/h
za Pre-/Post1

22 EUR/h
za Solver1

ANSYS Mechanical Enterprise PrepPost2

ANSYS Mechanical Enterprise Solver

ANSYS Mechanical Enterprise

ANSYS CFD PrepPost2

ANSYS CFD Enterprise Solver

ANSYS Electronics Desktop

ANSYS Optimetrics

ANSYS HFSS

ANSYS HFSS SBR+

ANSYS SIwave

ANSYS SIwave PSI Solver

ANSYS Q3D Extractor

ANSYS Maxwell

ANSYS Icepak

ANSYS AIM Pro

ANSYS Simplorer Advanced

ANSYS Mechanical/Maxwell 3D

ANSYS HPC Pack

ANSYS DSO

ANSYS Mechanical Enterprise PrepPost2

ANSYS HPC Parametric Pack

1Rozliczanie odbywa się z dokładnością do sekundy dla każdej uruchomionej licencji/stanowiska

2 Włączjąc ANSYS SpaceClaim Direct Modeler

 

Cennik dla produktów Rocky DEM

 

 

EUR/h za stanowisko1

ROCKY DEM Professional PrepPost

6 EUR / h

ROCKY DEM Professional Solver

1-8 Rdzeni lub 1 GPU

13 EUR / h

ROCKY DEM Professional Solver

9-16 Rdzeni lub 2 GPU

18 EUR / h

ROCKY DEM Professional Solver

17-32 Rdzeni lub 3-4 GPU

27 EUR / h

ROCKY DEM Professional Solver

33-64 Rdzeni lub 5-8 GPU

43 EUR / h

ROCKY DEM Professional Solver

65-128 Rdzeni lub 9-16 GPU

69 EUR / h

1Rozliczanie odbywa się z dokładnością do sekundy dla każdej uruchomionej licencji