Licencje Akademickie

Licencje akademickie to bogate pakiety modułów ANSYS podzielone w zależności od przeznaczenia na pakiety do analiz mechanicznych, przepływowych, elektromagnetycznych, projektowania elektroniki itp. Są to kompletne rozwiązania posiadające pełną funkcjonalność licencji komercyjnych.

strefa akademicka zdj

Licencje akademickie w sensie prawnym są podzielone na 3 zasadnicze grupy:

  • Academic Teaching: pakiety przeznaczone do dydaktyki i prac studenckich. Nie można na nich wykonywać prac doktorskich, publikacji, badań. W tych licencjach jest ograniczona ilość węzłów/elementów skończonych. CFD: do 512tys, MES: 256tys. EM/HF: bez ograniczeń.

  • Academic Research: może być wykorzystywany do badań (w tym do celów doktoratu) finansowanych z środków akademickich przez: stypendia, granty lub bezpośrednio przez uczelnie. Może być wykorzystywany także do dydaktyki.

  • Academic Associate: licencja ta może być wykorzystywana do badań związanych z przemysłem (tzw. badań przemysłowych). Celem pracy nie może być optymalizacja istniejących konstrukcji/produktów. Stosowanie licencji Associate nie zwalnia użytkownika od obowiązku publikacji wyników prowadzonych badań. Jeśli więc współpraca jednostki badawczej z przedsiębiorcą wymaga podpisania umowy o poufności wówczas konieczne jest stosowanie licencji komercyjnych.

Wszystkie wyniki wygenerowane za pośrednictwem licencji akademickich są własnością publiczną i nie mogą zostać utajnione. Zleceniodawca prac lub którykolwiek z beneficjentów dofinansowania unijnego wymagającego udziału ośrodka akademickiego nie może zastrzec praw do wyników. Efektem pracy na licencjach akademickich ma być publikacja, a dodatkowo ANSYS zastrzega sobie prawo wykorzystania wszelkich wyników do celów marketingowych.

Państwowe instytuty badawcze nie są klasyfikowane jako "obiekty akademickie" i nie są uprawnione do użytkowania licencji akademickich. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do licencji badawczych w przypadku zakupu równoważnej ilości licencji Associate lub komercyjnych, pod warunkiem użycia licencji zgodnie z ich przeznaczeniem. Takie wyjątki muszą zostać każdorazowo zatwierdzone przez firmę ANSYS Inc.

 

Tabela zawartości pakietów akademickich

 LinkiTutaj znajdują się polecane przez nas strony internetowe, ciekawe podręczniki, czasopisma o tematyce z zakresu symulacji komputerowej.

 

supportWsparcie techniczne dla Klientów akademickich różni się od wpsarcia prowadzonego dla Klientów komercyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem aby zapoznać się z zasadami wsparcia technicznego dla Klientów posiadających licencje akademickie.

CampusSolutionInnowacyjność i wiedza jest tym co napędza popyt na usługi ośrodków badawczych i akademickich. Kluczowym elementem jest to by uczelnia korzystała z oprogramowania, które jest najpowszechniejsze w przemyśle. Takim oprogramowaniem jest ANSYS. Cieszy się on zaufaniem producentów kluczowych dla zachodniej cywilizacji produktów przemysłowych. Z tego powodu staramy się upowszechniać rozwiązania ANSYS na uczelniach wyższych. Licencja Campus Solution to rozwiązanie dla uczelni, które pozwala znacznie obniżyć koszty równocześnie ułatwiając dostęp do technologii ANSYS nie tylko kardze naukowej ale i studentom.

ANSYS StudentANSYS Student to darmowa licencja pakietu ANSYS Mechanical and CFD do samokształcenia studentów. Jest to doskonała rozwiązanie dla osób które chcą poznać możliwości i funkcjonalność oprogramowania ANSYS. Jest to również możliwość do pracy w domu nad modelem (np. nad siatką lub geometrią).

Img 2ANSYS i MESco wspiera zespoły studenckie prowadzące przeróżne projekty poprzez dostarczanie najlepszych na rynku narzędzi do analiz numerycznych na rynku i wiedzy jak ich używać.