SpaceClaim to łatwy w użytkowaniu ale technologicznie zaawansowane narzędzie do generowania i obróbki geometrii przestrzennych.

Faktem jest, że aby uzyskać wartościowe wyniki z analiz wymagana jest dobrej jakości siatka MES, która najczęściej tworzona jest na podstawie geometrii CAD. Z tego względu aby poprawić szybkość i jakość prac, wymagane jest dostarczenie modelu jak najlepiej przystosowanego do analizy w jak najkrótszym czasie. Niestety,  obliczeniowiec często poświęca dużo swego cennego czasu nie na analizę numeryczną, ale na przygotowanie poprawnego modelu. Dzieje się tak ponieważ wciąż powszechne jest błędne przekonanie, że model właściwy do przygotowania dokumentacji technicznej jest również właściwy do wykorzystania w analizie. W takiej sytuacji, po otrzymaniu geometrii, obliczeniowiec sam musi ją odpowiednio zmodyfikować celem przystosowania do analizy. Przystosowanie to, w zależności od jakości modelu, może polegać na: niewielkiej poprawie geometrii (np.: usunięcie zaokrągleń), znacznej naprawie (stworzenie nowych elementów, usunięcie małych linii, powierzchni) lub stworzeniu całego modelu od podstaw.

Niewątpliwą przewagą SpaceClaim jest praktyczność w podejściu do projektowania. 4 funkcje wystarczą by narysować w przeciągu bardzo krótkiego czasu prawie każdą geometrię, a brak drzewka dodatkowo upraszcza proces usuwania lub zmiany wybranych cech poprzez operację „złap i przenieś”. Pomimo prostoty nie brakuje tu zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, które drastycznie skracają czas pracy nad modelem: automatyczna zamiana solidów na shelle z zachowaniem informacji o grubości, automatyczne dociąganie szczelin, sprawdzanie ciągłości krawędzi i sprawdzanie przenikających się powierzchni, usuwanie dużej ilości elementów jednym kliknięciem itp.

Zdecydowaną zaletą SpaceClaim jest brak konieczności posiadania konstruktorskiego przygotowania do pracy w tym środowisku. Dodatkowo ANSYS SpaceClaim jest czytnikiem praktycznie wszystkich rozszerzeń CAD i nie ma konieczności exportu plików z natywnego systemu CAD do neutralnych formatów.

Wdrożenie ANSYS SpaceClaim Direct Modeler w MESco skróciło etap pracy nad modelem CAD średnio o około 30%. W przypadku większych projektów zaoszczędzony czas liczony jest w tygodniach co w skali roku przekłada się na wykonywanie większej ilości zleceń. Szczerze zachęcamy wszystkich którzy jeszcze korzystają z modułu ANSYS DesignModeler do przejścia na SpcaClaim, a inżynierów, którzy obawiają się bolesnego „wdrożenia” zapewniamy: w SpaceClaim jest to bardzo przyjemny proces.