» Optymalizacja wydobycia gazu łupkowego

Optymalizacja wydobycia gazu łupkowego

Obliczenia MESco: CFD

Optymalizacja wydobycia gazu łupkowego

Jak nie zmarnować ani kropli szansy? Użyć zweryfikowanej techniki symulacji komputerowej do prognozowania wydobycia gazu łupkowego. Artykuł zawiera opis symulacji, procesu jej korelacji oraz użycia do prognozowania, a także wyniki potwierdzone na polach wydobywczych. 

Optymalizacja procedury szczelinowania hydraulicznego za pomocą symulacji numerycznej.

autorzy:
Johaness Will (Dynardo), Przemysław Siedlaczek, Stanisław Wowra (MESco)
publikacja w: ENERGIA DLA PRZEMYSŁU: 3-4, 2012
data: 2012.07.27


Jak nie zmarnować ani kropli szansy? Użyć zweryfikowanej techniki symulacji komputerowej do prognozowania wydobycia gazu łupkowego. Artykuł zawiera opis symulacji, procesu jej korelacji oraz użycia do prognozowania, a także wyniki potwierdzone na polach wydobywczych.