» Optymalizacja w ANSYS DesignXplorer

Optymalizacja w ANSYS DesignXplorer

DesignXplorer narzędziem dla wszystkich zjawisk fizycznych

ANSYS DesignXplorer umożliwia wykorzystanie analiz parametrycznych w wielu dziedzinach nauki np.: mechanice płynów i konstrukcji, elektromagnetyzmie czy przepływie ciepła.  Dzięki współpracy ANSYS DesignXplorer ze wszystkimi produktami ANSYS dostępnymi z poziomu środowiska Workbench, analizy parametryczne są do dyspozycji w praktycznie każdej symulacji, jak np.: analizach mechanicznych (zarówno implicit jak i explicit), mechanice płynów i innych. Istnieje ponadto możliwość przeprowadzenia sparametryzowanych analiz sprzężonych, w których wiele różnych zjawisk fizycznych jest analizowanych sekwencyjnie lub w sposób bezpośredni (np.: FSI, analiza naprężeń termicznych, piezoelektryczność).


Zastosowanie ANSYS DesignXplorer nie ogranicza się wyłącznie do produktów ANSYS. Moduł ten umożliwia przeprowadzenie analiz parametrycznych i optymalizacji, procesów lub analiz zachodzących w innych systemach (istnieje możliwość zakupu jako samodzielny produkt).


Dostępne plany eksperymentu
(Design Of Experiments – DOE): 

 • CCD – Central Composite Design
 • Optimal Space-Filling
 • Niestandardowe, możliwość importu własnych DOE


Schematy dopasowania powierzchni odpowiedzi:

 • Full Second-Order Polynominal
 • Kriging
 • Non-parametric Regression
 • Neutral Network

Optymalizacja:

 • Screening (shifted Hammersley)
 • Multi-Objective Genetic Algorith (MOGA)
 • Nonlinear Programming (NLPQL)

Narzędzia graficzne:

 • Wykresy czułości (słupkowe lub kołowe)
 • Macierze korelacji
 • Wykresy liniowe i powierzchniowe
 • Wykresy kompromisu
 • Wykresy równoległe z frontem Pareto
 • i inne…

 czytaj więcej na temat ANSYS DesignXplorer