» Optymalizacja kształtu kierownic w tłumiku spalin

Optymalizacja kształtu kierownic w tłumiku spalin

Optymalizacja kształtu kierownic w tłumiku spalin za pomocą ANSYS CFD

Powierzchnia odpowiedzi. Zależność spadku ciśnienia od promienia zaokrąglenia i odległości między kierownicami (ilości kierownic).

     W celu zmniejszenia wibracji konstrukcji tłumika spalin zdecydowano się na dołożenie kierownic wewnątrz kanału. Została przeprowadzona optymalizacja kształtu kierownic mająca na celu dobranie optymalnej geometrii kierownic która za razem zmniejsza strefę recyrkulacji wpływającej na wibracje konstrukcji oraz równomiernie kieruje strumień spalin między kasety tłumiące.
   Optymalizacja została wykonana w 2D w dwóch przekrojach za pomocą programu ANSYS DesignXplorer. Optymalizacji zostały poddane takie parametry jak ilość kierownic, wysokość kierownic oraz promień zaokrąglenia. Pierwszy etap zakłada obliczenie szeregu wybranych przypadków, następnie na ich podstawie tworzona jest powierzchnia odpowiedzi. Powierzchnia odpowiedzi daje pełne informacje na temat zachowania się system w zależności od zmian parametrów wejściowych. Na bazie powierzchni odpowiedzi została przeprowadzona optymalizacja której funkcjami celu był równomierny rozkład prędkości przed kasetami oraz minimalizacja spadków ciśnienia.
   W celu zmniejszenia wagi konstrukcji zdecydowano się usunąć środkową część kierownic. Na podstawie kształtów 2D stworzono pełny model 3D, w celu weryfikacji ostatecznych wyników. Symulacja miała na celu pokazanie zmiany charakterystyki przepływu spalin przed i po instalacji kierownic.

Różnica w polu prędkości między pełnymi kierownicami a kierownicami bez części środkowej.Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie opt_streamline.gif
Linie prądu obrazujące ścieżkę przepływu spalin w kanale bez kierownic oraz z kierownicami. Symulacja została przeprowadzona na zlecenie firmy Steelcon.