Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - Stare nazwy produktów przepływowych ANSYS
             Szukaj Logowanie Kontakt
ANSYS Startup Program

Masz młodą firmę i tworzysz lub rozwijasz swoje produkty? Zobacz jak możesz uzyskać dostęp do pełnego pakietu licencji ANSYS w ramach współpracy marketingowej.

ANSYS - PROJEKTOWANIE
W OPARCIU O SYMULACJE

Dzięki niebywałej dokładności i szybkości działania ANSYS umożliwia wirtualne prototypowanie w skali i dokładności niedostępnej w żadnym innym oprogramowaniu.

ANSYS DLA UCZELNI WYŻSZYCH

ANSYS posiada bardzo bogatą ofertę pakietów licencji akademickich zarówno do dydaktyki jak i do badań i współpracy z przemysłem.

ANSYS DISCOVERY

Natychmiastowe wyniki z symulacji, bez przygotowania geometrii, bez siatki. Technologiczny przełom w symulacji komputerowej.

previous arrow
next arrow
Slider

 

ANSYS CFD-Flo – moduł dla analityków zajmujących się przepływani jednofazowymi bez konieczności symulowania układów obrotowych (wentylator, turbina itp.). Przeznaczony do symulacji w których przepływów w których nie występują wysokie prędkości, reakcje chemiczne lub nie ma konieczności stosowania zaawansowanych modeli turbulencji (LES/SAS/DES). Najczęściej jest stosowany do analizy zaworów, przepływów laminarnych, w zagadnieniach w których termika odgrywa istotna rolę. Moduł ten dobrze sprawdza się przy analizach systemów wentylacyjnych (HVAC), w badaniu obciążenia wiatrem itp.

ANSYS FLUENT – Światowy lider symulacji CFD. Przed akwizycją przez ANSYS był kojarzony głównie ze środowiskiem akademickim, jednak integracja z platformą ANSYS Workbench sprawiła, że jest to obecnie korporacyjny standard w większości firm potrzebujących sprawdzonych narzędzi do symulacji najbardziej złożonych zjawisk związanych z mechaniką płynów: spalanie, radiacja, przepływy wielofazowe, reakcje chemiczne, przepływy turbulentne, symulacje z uwzględnieniem ruchomych domen, Immersed-solid itp. Dzięki User Defined Function (UDF) zaawansowani użytkownicy mogę pisać własne równania, określające charakter warunku brzegowego czy własności materiałowych.

ANSYS CFX – Wysoce wydajny program generalnego zastosowania. Szczególnie popularny w przemyśle lotniczym i wśród producentów wszelkiego rodzaju turbin i maszyn obrotowych. Intuicyjny interfejs, wysoka dokładność i bardzo przystępny postprocessing sprawia, że CFX jest idealnym rozwiązaniem dla analityków posiadających wysokie wymagania wobec możliwości oprogramowania równocześnie oczekując przyjaznego interfejsu. W swojej funkcjonalności nie odbiega od ANSYS FLUENT – główne różnice polegają na interfejsie i różnej funkcjonalność w wąskich zakresach symulacji (np. FLUENT ma więcej narzędzi do symulacji reakcji spalania i szersze możliwości w remeshingu).

ANSYS CFD – zawierał zarówno ANSYS CFX i ANSYS FLUENT w ramach jednego stanowiska. Jest doskonałym narzędziem dla firm o zróżnicowanych potrzebach ze względu na szeroką gamę produktów (lub problemów do rozwiązania).

ANSYS FENSAP-ICE – Stosowany głównie w lotnictwie i przemyśle obronnym do analizy i optymalizacji systemów anty oblodzeniowych, ocenę spadku właściwości aerodynamicznych pod wpływem oblodzenia i badanie wpływu oblodzenia na elementy mechaniczne i zewnętrzne systemy pomiarowe. ANSYS FENSAP to najbardziej zaawansowany kod do symulacji procesu obladzania w trakcie lotu. Jego dokładność sprawiła że w Ameryce Północnej ANSYS FENSAP był narzędziem do weryfikacji normowej konstrukcji latających. Po akwizycji przez ANSYS, narzędzia Newmerical są częścią platformy ANSYS Workbench.

ANSYS FORTE - Kod zakupiony wraz z akwizycją Reaction Design – światowego lidera w symulacji procesów chemicznych. ANSYS FORTE to kod przeznaczony do analizy procesów spalania w silnikach spalinowych. Dzięki niespotykanej szybkości, Solver ten jest powszechnie stosowany przez producentów silników do optymalizacji pracy tych urządzeń. FORTE posiada narzędzie do badania momentu zapłony, emisji spalin, oraz charakteru strugi wtryskiwanego paliwa.

ANSYS CHEMKIN – Moduł do symulacji reakcji chemicznych również pierwotny produkt Reaction Desing. Dzięki swojej szybkości i dokładności jest to doskonałe narzędzie do badania zachowania układów chemicznych i kinetyki zachodzących przemian. Jego wydajność pozwala na symulacje typu „what if” we wstępnej fazie projektowej pozwalając na wyeliminowanie wielu wariantów zanim wyłonione zostaną pierwsze poważne koncepcje.

Dzięki dużym i dokładnym modelom paliw CHEMKIN umożliwia badanie emisji produktów reakcji spalania, oraz charakter i moment wygaszenia płomienia. Dzięki wiarygodnym wynikom konstruktorzy mogą podejmować świadomych decyzji dotyczących kluczowych elementów projektu.