Szukaj Logowanie Kontakt

Poniżej znajdują się publikacje, które zostały napisane przez pracowników MESco lub przy ich współudziale. Zapraszamy również do lektury naszego czasopisma technicznego MESsenger, które w całości jest poświęcone tematyce symulacji komputerowych: MESsenger.

[CFD] Uogólniona Analiza Aerotłumienia (Flutter)

fsi 4Artykuł przedstawia uogólnione podejście do analiz wytrzymałościowo – przepływowych, w których rozważa się drgania konstrukcji wywołane przepływem płynu. W tekście przedstawiono schemat serii analiz, które w jasny i jednoznaczny sposób dostarczają informacji o dopuszczalnych zakresach pracy danej konstrukcji ze względu na zarówno częstotliwości i postacie drgań własnych jak i ich tłumienie wywołane obecnością płynu.

Czytaj więcej...

[CFD] Wymiana ciepła

heat exchanger multi resultsWymiana ciepła

Nowe metody doboru i obliczeń wykorzystane przy projektowaniu podgrzewaczy liniowych

autorzy:
mgr inż. Cezary Pokrzywniak, mgr inż. Stanisław Wowra
pod kierunkiem dr. hab. inż. Stanisława Nagy, prof. AGH

Czytaj więcej...

[TERMIKA] Symulacje pożarowe

TermikaObliczenia bezpieczeństwa pożarowego

na modelach sprzężonych, łączących mechanikę płynów, termikę i wytrzymałość.

autorzy:
Przemysław Siedlaczek,

Opis wykorzystania oprogramowania MES i CFD do analiz sytuacji pożarowych w świetle obowiązujących w Polsce norm. 

Czytaj więcej...

[OPT] Optymalizacja wydobycia gazu łupkowego

0300 0169 3Jak nie zmarnować ani kropli szansy? Użyć zweryfikowanej techniki symulacji komputerowej do prognozowania wydobycia gazu łupkowego. Artykuł zawiera opis symulacji, procesu jej korelacji oraz użycia do prognozowania, a także wyniki potwierdzone na polach wydobywczych. 

Czytaj więcej...

Przewaga ANSYS

STREFA AKADEMICKA