Skryptowanie w ANSYS Mechanical z wykorzystaniem języka Python

Czas trwania: 2 dni

Cena za osobę:

Cena standardowa2 400,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS1 920,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni1 920,00 PLN/netto
Studenci1 200,00 PLN/netto

Poziom:

Średnio-zaawansowany/zaawansowany, zalecana znajomość podstaw programowania w języku Python.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest zaznajomienie kursantów z obsługą środowiska Mechanical przy pomocy komend w języku Python. Podczas pracy na prostych przykładach, pokazane zostaną metody dodawania i modyfikacji obiektów drzewa analizy. Omówione zostaną również kompleksowe przypadki pozwalające na parametryzację całej analizy oraz przetworzenie wyników. Szkolenie obejmuje również odczyt i zapis danych z/do plików tekstowych i MS Office.

Dla kogo?

Kurs jest skierowany do osób znających środowisko ANSYS Mechanical oraz znających podstawy programowania w języku Python. Dla chętnych nieznających języka Python, oferujemy samouczek zawierający funkcjonalności języka Python wykorzystane podczas kursu.

Przykłady z części „Praktyczne zastosowanie cz. II” mogą zostać opracowane na podstawie indywidualnych potrzeb kursantów.Program:

 • Podstawy
  • Praca z linii komend
  • Uruchamianie skryptów
  • Przyciski i snippety
  • API i metody dostępu do obiektów
 • Części wspólne
  • Materiały
  • Jednostki
  • Logi
 • Praca z drzewem obiektów, geometrią i siatką
  • Geometria
  • Siatka
  • Zaznaczenia
  • Grupy (NamedSelections)
  • Obiekty Prep (Path, Surface, CS, Connection, Joint …)
  • Obiekty obciążeń (Force, Pressure, Support …)
  • Konfiguracja analizy
  • Obiekty Post (Result, Probe …)
 • Praktyczne zastosowania cz. I
  • Tworzenie własnych modułów, bibliotek i uruchamianie skryptów z poziomu Workbench
  • Odczyt i zapis danych do plików (TXT i Excel)
  • Generowanie obrazków i konfiguracja legendy
 • Praktyczne zastosowania cz. II (do wyboru 2 zagadnienia/grupę wyłania ankieta)
  • Predefiniowane „FineMeshZones” dla modeli zmęczeniowych
  • Tworzenie połączeń typu kontakt na przykładzie połączeń pokład-fundament
  • Konfiguracja modeli w przestrzeni oraz tworzenie połączeń typu Joint
  • Konfiguracja oraz zapis wyników z Solution Combination
  • Modyfikacje modelu powłokowego w oparciu o listę zmian
  • Złożone przypadki obciążeń