Analizy zmęczeniowe złącz spawanych

Czas trwania: 1 dzień

Cena za osobę:

Cena standardowa1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni800,00 PLN/netto
Studenci500,00 PLN/netto

Poziom:

Zaawansowany, zalecana dobra znajomość MES i środowiska ANSYS. Zalecane jest wcześniejsze ukończenie kursu MES dla praktyków.

Cel kursu:

Głównym celem kursu jest rozszerzenie wiedzy uczestników o umiejętność prognozowania wytrzymałości zmęczeniowej złącz spawanych na podstawie wyników analizy MES.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla konstruktorów i technologów konstrukcji spawanych takich jak: zbiorniki ciśnieniowe, silosy, konstrukcje nośne, ramy itd. Treść kursu dotyczy przede wszystkim analizy wyników – tzw. postprocessingu – dlatego może on być interesujący również dla osób z pionu zarządzającego. Na podstawie wiedzy zdobytej podczas kursu użytkownik będzie w stanie przeprowadzić odpowiednie obliczenia wytrzymałości zmęczeniowej wg wymaganych norm/wytycznych.Program:

•   Wytrzymałość doraźna złącz spawanych.
•   Wytrzymałość zmęczeniowa złącz spawanych:
   – właściwości materiałowe,
   – stal vs aluminium,
   – czynniki wpływu,
   – naprężenia własne,
   – obciążenie,
   – poprawa wytrzymałości.