» Programy specjalistyczne ANSYS do symulacji CFD

Programy specjalistyczne ANSYS do symulacji CFD

Wstęp

ANSYS w przeciągu ostatnich 20 lat przejął wielu producentów i ich programy do symulacji CFD włączając je do pakietu ANSYS CFD dając swoim Klientom nowe możliwości wcześniej dostępne w zewnętrznych systemach do symulacji. W efekcie, poza “typowymi” narzędziami do analiz CFD, użytkownicy ANSYS mają dostęp do szerokiej gamy specjalistycznego oprogramowania do symulacji spalania, chłodzenia elektroniki, procesów technologicznych czy symulacji typu multiphysics. 

Poniższy artykuł zawiera większość specjalistycznych narzędzi dostępnych obecnie w środowisku ANSYS. Jeżeli interesuje Państwa aplikacja, której tu nie ma – prosimy o kontakt. 

ANSYS FENSAP ICE – symulacja CFD procesu obladzania

ansys fensap ice

Oblodzenie powierzchni skrzydeł, silników, czujników oraz elementów samolotów podczas lotu jest istotnym zjawiskiem w perspektywie projektowania statków powietrznych. Ten niezwykle złożony proces jest wyjątkowo trudny do oddania w warunkach laboratoryjnych i wymaga bardzo kosztownego sprzętu pomiarowego. Obladzanie oraz nagłe obladzanie podczas przelotu przez strefy w których występują przechłodzone krople, może powodować zmianę geometrii profili aerodynamicznych oraz zwiększenie masy samolotu a co za tym idzie, może mieć istotny wpływ na osiągi i sterowność samolotu. Rygorystyczne normy dotyczące zjawiska obladzania wymuszają na projektantach zastosowanie dokładnego, pewnego i szybkiego oprogramowania do symulacji. 

FENSAP-ICE zapewnia możliwość wykonywania trójwymiarowych symulacji w warunkach lotu w pięciu podstawowych aspektach obladzania:

 1. Opływ powietrza
 2. Uderzenia kropli oraz nieregularnych kryształów lodu
 3. Przyrost lodu na powierzchniach
 4. Wpływ wygenerowanej objętości lodu na aerodynamikę
 5. Grzanie powierzchni elementów podatnych na oblodzenia

Dzięki FENSAP-ICE można przewidywać osadzanie się szronu oraz nawarstwianie lodu na powierzchniach z uwzględnieniem zjawisk zachodzących przy wykorzystaniu systemów zapobiegających zamarzaniu takich jak topienie, odparowanie a nawet odłamywanie fragmentów lodu

Awarie silników lotniczych mogą być spowodowane przez niepożądane fragmenty lodu. Kryształy lodu są w stanie dostać się do wnętrza silnika, gdzie zaczynają się roztapiać a następnie ponownie zamarzać na wewnętrznych powierzchniach, co może doprowadzić do zablokowania przepływu w silniku i jego awarii w czasie lotu. Moduł FENSAP-ICE Turbo zapewnia możliwość dokładnego przewidzenia zamarzania w wielostopniowych silnikach turbowentylatorowych.

symulacje cfd oblodzenia

Dedykowany moduł OptiGrid pozwala na modyfikacje siatki numerycznej w trakcie obliczeń, zapewniając obliczenia na siatce odpowiedniej jakości mimo dynamicznie zmieniających się warunków geometrycznych przepływu.

ANSYS Icepak – program CFD do symulacji chłodzenie elektroniki

ANSYS Icepak jest silnym i specjalizowanym narzędziem do analizy termiczno – przepływowej (CFD) elektronicznych układów, płyt PCB i systemów. Jest niezwykle prosty w użytkoaniu ale bardzo zaawansowany technologicznie – oparty o potężny solver ANSYS FLUENT. 

ansys icepak - program cfd do symulacji chłodzenia
Symulacja chłodzenia pakietu bateryjnego

Bazujący na solwerze przepływowym Fluenta, ANSYS Icepak stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób zajmujących się chłodzeniem elektroniki. Jest to wysoce wyspecjalizowane rozwiązanie z mnóstwem dedykowanych narzędzi do analiz termo-elektrycznych elektroniki.

Za pomocą Icepaka inżynier może dokładnie przewidzieć przepływ powietrza, rozkład temperatury dla komponentów elektronicznych, ich złożeń a także płytek drukowanych. Narzędzie to pozwala rozpatrywać zagadnienia elektroniczne na różnych poziomach – od pojedynczych chipów, przez płytki drukowane, złożenia, całe urządzenia a nawet pomieszczenia w których takowe się znajdują.

ansys cfd - symulacja chłodzenia
Symulacja chłodzenia układu elektronicznego

Swoją geometrię do analizy użytkownik może zaimportować przez SpaceClaima, lub wykonać od zera w Icepaku. Dodatkowym atutem drugiej opcji jest możliwość wykorzystania zabudowanych baz komponentów elektronicznych, które można również poszerzyć o własne elementy. Tak stworzoną lub przygotowaną natywną geometrię Icepaka bardzo łatwo jest osiatkować korzystając z jednej z trzech automatycznych metod hexahedralnych.

Gotowe obiekty do symulacji

Oprogramowanie ANSYS Icepak zawiera wiele funkcji, które umożliwiają szybkie i efektywne tworzenie symulacji chłodzenia elektroniki. Modele są tworzone poprzez proste przeciąganie ikon gotowych obiektów – w tym m.in. wentylatory, otwory wentylacyjne, radiatory. Te obiekty przechowują informacje o geometrii, właściwościach materiałowych, siatce oraz warunkach brzegowych.

ansys icepak - symulacja chłodzenia elektroniki

ECAD/MCAD

W celu przyspieszenia rozwój modelu, ANSYS Icepak importuje dane z elektronicznych systemów CAD (ECAD) i mechanicznych systemów CAD (MCAD). ANSYS Icepak wspiera pliki IDF, MCM, BRD i TCB, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania EDA takiego jak Cadence Allegro lub Cadence APD. Dodatkowe produkty AnsoftLinks i ANSYS Icegrb pozwalają na importowanie danych z wielu pakietów EDA z Cadence ?, Zuken ?, Sigrity ?, Synopsis ? i Mentor Graphics ?. ANSYS Icepak bezpośrednio wspiera import danych CAD z formatów neutralnych w tym plików STEP i IGES

symulacja chłodzenia elektroniki

Siatka objętości skończonych

ANSYS Icepak zawiera zaawansowane algorytmy siatkowania do automatycznego generowania wysokiej jakości siatek, które stanowią prawdziwy kształt elementów elektronicznych. W pełni zautomatyzowany, ANSYS Icepak zawiera również liczne opcje, które umożliwiają dostosowywanie parametrów siatki w celu ustalenia kompromisu pomiędzy dokładnością obliczeń a czasem obliczeń.

Rozwiązania numeryczne

ANSYS Icepak wykorzystuje najnowsze technologie dostępne w ANSYS Fluent do obliczeń termicznych i przepływowych. ANSYS Icepak rozwiązuje przepływy płynu i obejmuje wszystkie rodzaje przepływu ciepła – przewodzenie, konwekcje i promieniowanie – zarówno w stanie ustalonym jak i nieustalonym. ANSYS Icepak zapewnia pełną elastyczność siatki, i pozwala na rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych podzespołów elektronicznych za pomocą siatek niestrukturalnych, zapewniając szybkie oraz solidne rozwiązanie.

Wizualizacji wyników

ANSYS Icepak zawiera pełny zestaw narzędzi do generowania grafiki, animacji i raportów, które łatwo przekazać do współpracowników i klientów. Mamy do dyspozycji narzędzia do tworzenia map wektorów prędkości, map temperatury, linii prądu, izo-powierzchni, przekrojów, wykresów XY, i wiele innych.Przykład linii prądu powietrza chłodzącego radiator.

Integracja z ANSYS Workbench

Integracja ANSYS ICpack ze środowiskiem ANSYS Workbench dała powiązania które można wykorzystać na wiele sposobów. Poza niewymiernymi korzyściami związanymi z importem i eksportem parametrów i geometrii, możemy przekazywać wyniki np. temperatury do kolejnych narzędzi rodziny ANSYS.

Przykład powiązania z modułem do obliczeń wytrzymałościowych.

Moduły:

ANSYS HPC
Zapewnia równoległe obliczeniowe możliwości do rozwiązywania dużych modeli chłodzenia elektroniki. Prędkość obliczeniowa może być znacznie zwiększona poprzez przeprowadzenie symulacji równolegle na maszynie wielordzeniowej lub na klastrze obliczeniowym.
AnsoftLinks
Oprogramowanie AnsoftLinks pozwala na import danych z elektronicznych systemów CAD do analizy termicznej w ANSYS Icepak.
ANSYS Iceopt
Oprogramowanie zapewnia możliwość optymalizacji projektowania w ANSYS Icepak. ANSYS Iceopt rozszerza możliwości parametryzacji w ANSYS Icepak.
ANSYS Icegrb
Oprogramowanie umożliwia import plików Gerber z narzędzi EDA takich jak Cadence ?, Zuken ?, Sigrity ? i Mentor Graphics ? do ANSYS Icepak do analizy termicznej. Więcej informacji na stronie ANSYS

ANSYS Chemkin – symulacja układów chemicznych

Chemkin-PRO to narzędzie do szybkich symulacji układów chemicznych i procesowych przy użyciu modeli zredukowanych. Za pomocą Chemkina analizowanie nawet najbardziej złożonych systemów jest szybkie i maksymalnie dokładne.

CHEMKIN to kolejny produkt ANSYS będący efektem przejęcia Reaction Design – światowego lidera w symulacjach kinetyki i procesów chemicznych.

ANSYS Chemkin-PRO to narzędzie do szybkich symulacji układów chemicznych i procesowych przy użyciu modeli zredukowanych. Za pomocą Chemkina analizowanie nawet najbardziej złożonych systemów jest szybkie i maksymalnie dokładne.

ANSYS Chemkin – podstawy

Głównym obszarem na którym skupiony jest Chemkin to zagadnienia chemiczne. Użytkownicy mają dostęp do biblioteki predefiniowanych komponentów, z których zbudować mogą dowolnie skomplikowany układ procesowy. Na podstawie wprowadzonych równań reakcji chemicznych i współczynników Arheniusa program precyzyjnie określi wynik działania nie tylko pojedynczego komponentu, ale też zasymuluje pracę całego złożonego systemu. Do dyspozycji użytkownika są m. in. reaktory z idealnym lub nieidealnym wymieszaniem, reaktory przepływowe, CVD czy komory spalania.

Wszystkie dostępne elementy w Chemkinie to 0 lub 1-o wymiarowe modele. Dzięki temu symulacja trwa ułamek czasu klasycznej symulacji CFD. To z kolei pozwala na bardzo rozległe analizy parametryczne. W sytuacji gdy inżynier staje przed problemem doboru parametrów pracy urządzenia powiązanego z wieloma innymi komponentami systemu, bardzo trudno ocenić zasięg wpływu parametru wejściowego. Za pomocą Chemkina możemy w wirtualnym modelu przetestować cały zakres możliwych parametrów, aby maksymalnie zoptymalizować pracę układu.Modele zredukowane znacznie skracają czas symulacji

Spalanie w 0D

Spalanie jest szczególnym zagadnieniem gdyż stanowi ono bardzo dużą część wszystkich procesów chemicznych spotykanych w przemyśle. Bardzo precyzyjny wynik jaki daje analiza CFD jest bardzo często nieosiągalna, ze względu na złożoność zagadnienia i skrajnie różne skale czasowe (skala czasowa turbulencji vs. Reakcji chemicznej). Szczególnie w kontekście optymalizacji procesu długi czas obliczeń powoduje, że symulacje spalania są czasami wręcz źle widziane. W Chemkinie symulowanie procesu spalania odbywa się w sposób uproszczony pod kątem przepływowo-termicznym, ale bardzo precyzyjnie w kontekście chemii. Dzięki stosowaniu modeli zredukowanych można w bardzo szybki sposób dobrać chociażby współczynnik nadmiaru powietrza mieszanki, wrażliwość układu na paliwo czy zakres poprawnej pracy.

Chcąc symulować spalanie użytkownik nie musi się też martwić dostarczeniem mechanizmów reakcji chemicznych, gdyż w ramach programu otrzymuje dostęp do bazy Model Fuel Library (w skrócie MFL). Baza ta zawiera ponad 60 najpopularniejszych na rynku paliw. Stworzona została przez konsorcjum największych graczy na rynku paliwowym i producentów silników (Volkswagen, GM czy Petrobras), co daje pewność co do dokładności zawartych w niej mechanizmów reakcji. Istnieje naturalnie możliwość wprowadzenia własnych mechanizmów lub zmodyfikowania już istniejących.

ANSYS Chemkin to więcej niż spalanie

Chemkin to oczywiście nie tylko spalanie. W predefiniowanych reaktorach można symulować właściwie każdy rodzaj reakcji chemicznej, o ile jesteśmy w stanie określić mechanizm jej działania. Może to być zarówno reakcja objętościowa (w gazie) jak i powierzchniowa. Reakcje powierzchniowe mogą dotyczyć powierzchni materiału stałego wprowadzonego do reaktora (np. CVD) lub drobnych rozproszonych cząstek pyłowych obecnych lub formujących się podczas procesu (np. sadza).

ANSYS FORTE – symulacja silników spalinowych

ansys cfd - VOF to DPM
Symulacja z zastosowaniem przejścia z VOF do DPM

ANSYS Forte to specjalistyczne narzędzie do symulowania silników spalinowych. Łączy on klasyczne podejście CFD z zaawansowanymi obliczeniami kinetyki reakcji chemicznych, oferując najwyższy poziom dokładności.

ANSYS Forte stał się częścią ANSYS w 2014r po wykupieniu firmy Reaction Design – firmę specjalizującą się w symulacji procesu spalania i kinetyki chemicznej. Dzięki temu użytkownicy ANSYS zyskali narzędzie do bardzo dokładnych symulacji zagadnień które do dzisiaj są bardzo problematyczne dla tradycyjnej metody objętości skończonych.

ANSYS Forte to produkty skierowany dla osób zajmujących się optymalizacją pracy silników spalinowych. Posiada on rozbudowaną bazę najpopularniejszych paliw ciekłych oraz szereg dedykowanych narzędzi do analizy wpływu pracy zaworów oraz wtrysków na proces spalania.

Dlaczego ANSYS Forte skoro jest tak wiele programów do symulacji CFD?

Symulowanie spalania paliw ciekłych jest jednym z największych wyzwań branży CFD. Najpopularniejsze paliwa – benzyna czy olej napędowy to tak naprawdę mieszaniny dziesiątek składników. Symulując reakcje chemiczne konieczne jest wprowadzenie do modelu równań opisujących je , wraz ze współczynnikami równań Arheniusa. Na ich podstawie programy liczące spalanie oszacowują tempo reakcji, skład czy temperaturę spalin.Tu z pomocą przychodzi ANSYS Forte.

Użytkownicy nie muszą martwić się dostarczeniem tych precyzyjnych danych gdyż wewnątrz ANSYS Forte zabudowana została baza ponad 60 najpopularniejszych na rynku paliw (tzw. Model Fuel Library, w skrócie MFL). Baza ta, stworzona została przez konsorcjum największych graczy na rynku paliwowym i producentów silników (Volkswagen, GM czy Petrobras), co daje pewność co do dokładności zawartych w niej mechanizmów reakcji. Istnieje naturalnie możliwość wprowadzenia własnych mechanizmów lub zmodyfikowania już istniejących.

ansys cfd - program cfd do symulacji spalania
ANSYS Forte jest najlepiej zwalidowanym eksperymentalnie narzędziem do symulacji procesu wtrysku paliwa

Główne wyzwania w modelowaniu spalania i ich rozwiązania

ANSYS Forte to program do symulacji CFD, który stawia nacisk na szczegółowe rozwiązanie chemiczne modelu. Dzięki zabudowanemu solverowi kinetyki reakcji Chemkin-Pro nawet najbardziej skomplikowane reakcje chemiczne nie są problemem. Tworzenie się sadzy wewnątrz komory spalania jest jednym z tych problemów, które bardzo trudno jest rozwiązać klasycznymi narzędziami CFD. Forte śledzi reakcje chemiczne prekursorów sadzy i z duża dokładnością potrafi wskazać miejsca gdzie w komorze może potencjalnie pojawić się sadza. Co więcej, użytkownik otrzyma szereg precyzyjnych danych takich jak na przykład średni rozkład cząstek sadzy.

Innym dużym wyzwaniem w kontekście silników spalinowych jest modelowanie wtrysków. Wybór modelu wtrysku może mieć olbrzymie znaczenie zarówno na czas symulacji jak i dokładność wyników. Forte potrafi symulować wtrysk paliwa ciekłego do komory za pomocą podejścia Lagrange’owskiego. Oprócz szerokiej gamy możliwości dotyczących sposobu podawania paliwa, program doskonale radzi sobie ze śledzeniem kropel paliwa uwzględniając takie efekty jak: odparowanie, wrzenie, rozpad i kolizje kropel.

ansys cfd - symulacja spalania
ANSYS Forte posiada mechanizm automatycznego zagęszczania sitaki dzięki czemu otrzymujemy dokładne wyniki w interesujących nas obszarach

Dzięki zastosowaniu algorytmów adaptacyjnego zagęszczania siatki, Forte doskonale radzi sobie również z symulowaniem propagacji płomienia. Podczas rozwiązywania zadania, program oznaczy komórki w których aktualnie występuje front płomienia i lokalnie podzieli elementy na mniejsze. Takie podejście gwarantuje dobre odwzorowanie struktury płomienia oraz gradientów wielkości przepływowych: prędkości czy temperatury. Do obliczania kształtu i lokalizacji frontu używana jest głównie metoda poziomic (Level-set method lub inaczej G-equation).

Dokładne odzwierciedlenie propagacji płomienia jest także niezbędne do modelowania spalania stukowego. Do spalania stukowego dochodzi, kiedy przygotowana mieszanka paliwowo-powietrzna zapala się przy niewłaściwej pozycji tłoka – przed lub po wystąpieniu iskry. Zjawisko bardzo niekorzystne dla wydajności i na dłuższą metę żywotności silnika. Forte potrafi symulować spalanie stukowe wykorzystując model samo-zapłonu (Auto-ignition) oraz rozwiązując propagację płomienia.Symulacja spalania z automatycznym remeshingiem

Dla wszystkich zainteresowanych możemy dostarczyć zarówno dodatkowe materiały jak i wersje próbną ANSYS Forte.

ANSYS Ensight – postprocessing dla różnych programów CFD

Analiza, wizualizacja oraz jasne i efektywne przekazywanie łatwych do zrozumienia wyników jest kluczowym etapem procesu symulacji i równocześnie sporym wyzwaniem dla wielu programów CFD. Inżynierowie korzystający z pakietów do symulacji ANSYS mają do dyspozycji potężne i uniwersalne narzędzie do post-processingu – EnSight.

ANSYS EnSight jest nie tylko przodującym oprogramowaniem do post-processingu i wizualizacji ale też programem, dzięki któremu dane wynikowe mogą zostać sprzężone z różnych, multi-fizycznych symulacji dając pełny pogląd na uzyskane wyniki. Dzięki ANSYS EnSight można łączyć wyniki z symulacji przepływowych, wytrzymałościowych, elektromagnetycznych, DEM, MPS a nawet symulacji typu Explicit Dynamics (dynamika nieliniowa), korzystając przy tym z foto-realistycznego renderingu.

Kluczowe korzyści:

 • Foto-realistyczny rendering oraz animacje o wysokiej rozdzielczości.
 • Możliwość wczytania nawet 32 modeli na raz, z różnych źródeł i solver’ów.
 • Wielowątkowy post-processing.
 • Obsługa wyników z modeli numerycznych powyżej miliarda elementów.
 • Wyświetlanie w wielu połączonych oknach umożliwia łatwe porównywanie wyników.
 • Zaimplementowane komendy batch oraz makra umożliwiające zautomatyzowanie post-processing’u.
 • Możliwość wykonania post-processingu sprzężonych analiz przepływowo-wytrzymałościowych oraz procesu optymalizacji.
 • Możliwość importu zdjęć, filmów oraz zewnętrznych danych eksperymentalnych w celu walidacji wyników symulacji.

ANSYS Ensight jest szczególnie przydatny przy obróbce dużych ilości danych. Przykłądem jest poniższa grafika przedstawiająca symulację uderzenia meteorytu, który doprowadził do zagłady dinozaurów. Symulacja została wykonana przy użyciu siatki numerycznej o 11 miliardach elementów oraz wygenerowała 10TB danych.

ANSYS Polyflow – wytłaczanie, wydmuchiwanie, termoformowanie

ANSYS Polyflow jest specjalistycznym programem stworzonym na potrzeby symulacji procesów dla termoplastów, gumy oraz szkła. Oparty o metodę elementów skończonych doskonale radzi sobie z symulacja takich zjawisk jak wyciąganie (extrusion), termoformowanie czy wdmuchiwanie. Program posiada bogatą bibliotekę płynów lepko-sprężystych dzięki czemu możliwe jest dokładne odwzorowanie symulowanych zjawisk.


Dzięki unikalnym narzędziom program automatycznie dobiera kształt ustnika do wymaganego kształtu wyciąganego produktu. Pozwala to na znacznie szybsze wprowadzenie nowego produktu w porównaniu z tradycyjną metodą prób i błędów co przekłada się na znaczną redukcję kosztów.

Testowanie wielu wariantów wdmuchiwania jeszcze w fazie projektu pozwala na wprowadzenie znaczenie lepszych produktów. Projektanci wprowadzają do produkcji finalny produkt o żądanych właściwościach z pominięciem wielu prób i testowania rozwiązań na rzeczywistym modelu. Identycznie jest w przypadków symulacji procesów związanych z obróbką szkła. Dzięki możliwości dokładnego odwzorowania zjawisk zachodzących w czasie produkcji, możliwa jest optymalizacja ustawień i warunków w celu uzyskania najlepszego z możliwych produktu.

program do cfd
Symulacja umożliwia dobranie optymalnego kształtu głowicy dla uzyskania odpowiedniego kształtu finalnego produktu

ANSYS Polyflow pozwala na symulacje poniższych procesów:

 • projektowanie podajnika ślimakowego
 • wyciąganie, wytłaczanie
 • termoformowanie
 • wdmuchiwanie (również szkła)
program do cfd

 
Program ANSYS Polyflow występuje w trzech modułach:

ANSYS Polyflow – Pełny program pozwalający na symulację wyciągania jak i wdmuchiwania
ANSYS Polyflow BlowMolding – wersja przeznaczona do symulacji wdmuchiwania oraz termoformingu
ANSYS Polyflow Extrusion – wersja przeznaczona do symulacji wyciągania
 
Dzięki temu podziałowi możliwe jest dopasowanie produktu do potrzeb użytkownika.

Sam proces symulacji odbywa się w paru etapach:

DesignModeler lub SpaceClaim – import/budowa/przygotowanie geometrii
ANSYS Meshing – budowa siatki
ANSYS Polyflow – definicja i rozwiązanie modelu

ANSYS – Program CFD do każdego rodzaju problemu

ANSYS posiada najszerszą gamę narzędzi do specjalistycznych symulacji przepływów wśród wszystkich dostępnych na rynku komercyjnych kodów. Od symulacji 0D układów chemicznych po symulacje sprzężone procesów produkcyjnych.

W MESco pomożemy Ci wybrać które narzędzie będzie dla Ciebie optymalne ponieważ stale korzystamy z oprogramowania ANSYS realizując komercyjne zlecenia w zakresie symulacji CFD.